Acceptatie van een mobiele applicatie tegen tekenbeten en de ziekte van Lyme.doc

Acceptatie van een mobiele applicatie tegen tekenbeten en de ziekte van Lyme

RIVM

Type opdracht: Ba / Ma

In –of extern?: Intern

Meerdere studenten mogelijk? Ja

Zelf data verzamelen? Ja

Type onderzoek: Kwalitatief

Opdrachtomschrijving:

Het aantal tekenbeten, en gerelateerde infecties en huisartsenbezoeken neemt toe. Het voorkomen van tekenbeten (bijv. door het dragen van beschermende kleding of het gebruik van insectensprays) en het controleren op tekenbeten na een bezoek aan een risicogebied zijn effectieve en kosten efficiënte methoden om een tekengerelateerde infectie zoals de ziekte van Lyme te voorkomen.

Om mensen aan te sporen meer preventief gedrag te vertonen wordt in opdracht van RIVM er momenteel een smartphone app ontwikkeld die mensen leert om te gaan met teken en tekenbeten. Functionaliteiten die hierbij te worden ontwikkeld zijn een mobiele tekenradar en youtube filmpjes waarin mensen wordt getoond hoe een teek te verwijderen. Deze ontwikkeling wordt uitgevoerd aan de hand van de CeHRes roadmap. Hierin wordt het herhaaldelijk testen van de technologie aangemoedigd.

De student dient een simpel prototype van de app (tekeningen met een scenario, zie bv. balsamiq) te testen op acceptatie bij ongeveer 15 eindgebruikers (mensen die vaak in bossen komen en ouders van jonge kinderen) en ongeveer 5 belanghebbenden (bijv. een GGD infectie verpleegkundige). Hierbij ligt de nadruk op acceptatie van de technologie: vinden mensen de aangeboden functionaliteit nuttig? En druist deze niet in tegen hun privacy? Dit onderzoek zal kwalitatief van aard zijn. Het onderzoek van de student moet aantonen welke functionaliteiten van de app geaccepteerd worden en door wie, welke afgewezen worden en door wie, en wat de rationale hierachter is. Hierbij krijgt de student het simpele prototype, maar moet zelf nog een scenario maken en respondenten zoeken. Bij het vinden van de belanghebbenden zal de student ondersteund worden door de begeleider

De studenten gebruiken de CeHRes-roadmap en daarbij behorende toolkit (eHealthwiki.org). De opdracht sluit aan op heuristische principes voor gebruikersgericht eHealth ontwerpen.

Wie zoeken we? De student die het onderzoek uitvoert moet vloeiend Nederlands spreken, zelfstandig zijn, creatief zijn, bereid zijn om te reizen.

Wat bieden we? Samenwerking met post docs RIVM die bij UT werkzaam zijn, de studenten participeren in lopend onderzoek.Afstudeerkring voor studenten die dezelfde methodieken toepassen.

Meer info?: Dr. Lex van Velsen (l.s.vanvelsen@utwente.nl )

Begeleiders: Dr. Lex van Velsen (l.s.vanvelsen@utwente.nl )

Extra: Extra informatie in de vorm van papers over het onderzoek is beschikbaar voor de student

logo cehres lisette