PM9 - De effectiviteit van de online cursus Op Verhaal Komen

PM9 - De effectiviteit van de online cursus Op Verhaal Komen

Type opdracht: Ma

In –of extern?: Intern

Max aantal studenten 2

Zelf data verzamelen? Nee

Type onderzoek: Kwantitatief

Opdrachtomschrijving:

Achtergrondinformatie

Depressie vormt een belangrijk gezondheidsprobleem. De belangrijkste risicofactor voor het ontwikkelen van een depressieve stoornis is de aanwezigheid van lichte tot matige psychische klachten. Door middel van preventie kan een belangrijke bijdrage worden geleverd aan het terugdringen van het aantal nieuwe cases.

Uit internationaal onderzoek blijkt dat integratieve reminiscentie (life-review) tot afname van depressieve klachten leidt en waarschijnlijk ook tot afname van andere psychische klachten, zoals angst. Integratieve reminiscentie is een laagdrempelige methodiek, specifiek ontwikkeld voor volwassenen in de tweede levenshelft, waarin deelnemers herinneringen ophalen en hun leven evalueren. Er wordt actief gezocht naar alternatieven voor levensverhalen die ten grondslag liggen aan de depressie.

De Universiteit Twente heeft de online cursus Op Verhaal Komen (OVK) ontwikkeld. OVK is gebaseerd op het zelfhulpboek ‘Op verhaal komen’ en maakt gebruik van integratieve reminiscentie (life-review). De interventie bestaat uit zes lessen, verdeeld over drie delen:

1. Je autobiografie;

2. De verhalen van je leven;

3. Wijsheid in je leven.

OVK is effectief gebleken in het verminderen van psychische klachten en het vergroten van welbevinden.

De online variant van de cursus is nieuw en kan thuis in eigen tijd worden uitgevoerd.

Korte beschrijving van het onderzoek

Begin 2013 is een gerandomiseerd, gecontroleerd onderzoek van start gaan, waarin werd onderzocht wat de effecten zijn van de online cursus. Hierin werden 3 groepen met elkaar vergeleken:

1. De individuele online cursus met email begeleiding van een counselor

2. De online groepscursus met ondersteuning van lotgenoten in groepen van vier personen

3. Een wachtlijst controlegroep

Van begin april t/m eind juni 2013 zijn 19 individuele deelnemers en 5 groepen, elk bestaande uit 4 deelnemers, van start gegaan met de online cursus. Deze deelnemers hebben voor aanvang van de cursus, direct na afloop van de cursus, en drie maanden na afloop van de cursus diverse vragenlijsten ingevuld, zoals vragenlijsten naar de mate van depressieve klachten, positieve geestelijke gezondheid, ego-integriteit, mastery en vitaliteit.

In deze masterthese ga je onderzoeken wat de effectiviteit is van de online cursus Op Verhaal Komen, waarbij je zowel kijkt naar de individuele als de groepsvariant.

Wie zoeken we?

Twee studenten met affiniteit voor kwantitatieve analyses in SPSS.

Begeleider:

dr. Sanne Lamers