PM8 - Ontwikkeling van welbevinden en zorggebruik bij eenzame mensen met gezondheidsklachten

PM8 - Ontwikkeling van welbevinden en zorggebruik bij eenzame mensen met gezondheidsklachten

Type opdracht: Ma

In –of extern?: Intern

Max aantal studenten 1

Zelf data verzamelen? Nee

Type onderzoek: Kwantitatief

Opdrachtomschrijving

Achtergrond

Er is een groep die een hoog risico voor een laag welbevinden heeft: eenzaamheid, gezondheidsproblemen en een lage sociaal-economisch status. Wij zijn geïnteresseerd hoe het welbevinden en het zorggebruik van deze kwetsbare groep ontwikkelen, als je het over een langere periode meet. Is er een verschil met mensen die geen gezondheidsproblemen hebben en niet eenzaam zijn?

Onderzoeksvraag

Hoe ontwikkelen welbevinden en zorggebruik bij eenzame mensen met gezondheidsklachten in vergelijking met een controlegroep zonder deze klachten?

Methode

In deze opdracht kun je gebruik maken van een grote, bestaande dataset (LISS panel). Jij analyseert middels SPSS analyses de longitudinale ontwikkeling van welbevinden en zorggebruik bij mensen die eenzaam zijn, weinig geld hebben en/of een lage opleiding hebben en met gezondheidsproblemen te kampen hebben en vergelijkt deze met een ‘normale’ groep.

Wie zoeken we?

We zoeken een master student, die graag met SPSS werkt en een interesse in de positieve psychologie heeft.

Meer info?

Neem contact op met Laura Weiss, l.weiss@utwente.nl, Tel.: 053 – 489 3913

Begeleider:

Eerste begeleider: Laura Weiss, tweede begeleider: Gerben Westerhof

Extra:

Voor informatie over de Geluksroute, kijk op de site: www. geluksbudget.nl