PM7 - Gebruik en therapietrouw aan de online cursus Voluit Leven

PM7 - Gebruik en therapietrouw aan de online cursus Voluit Leven

Type opdracht: Ma

In –of extern?: Intern

Max aantal studenten 2

Zelf data verzamelen? Nee

Type onderzoek: Kwantitatief

Opdrachtomschrijving:

Depressie vormt een belangrijk gezondheidsprobleem. De belangrijkste risicofactor voor het ontwikkelen van een depressieve stoornis is de aanwezigheid van lichte tot matige psychische klachten. Door middel van preventie kan een belangrijke bijdrage worden geleverd aan het terugdringen van het aantal nieuwe cases.

Recent onderzoek heeft aangetoond dat de online interventie Voluit Leven effectief is in het verminderen van depressieve en angstklachten, zelfs wanneer de deelnemers alleen geautomatiseerde begeleiding krijgen. Toch zien we dat maar ongeveer de helft van de 236 deelnemers de cursus volledig doorloopt. Alhoewel de adherentie vergelijkbaar is met andere interventies, is het erg interessant om te onderzoeken waardoor non-adherentie ontstaat en hoe de adherentie vergroot kan worden.

Een nieuwe invalshoek is daarom om te kijken hoe het gebruik, de adherentie en de effecten zich met elkaar verhouden. De data die hierbij gebruikt kan worden zijn de gebruiksgegevens (logfiles) en de gegevens over de effectiviteit van de cursus. Voor dat laatste hebben de deelnemers voor aanvang van de cursus, direct na afloop van de cursus, en drie maanden na afloop van de cursus diverse vragenlijsten ingevuld, zoals vragenlijsten naar de mate van depressieve en angstklachten, involvement en task enjoyment.

Uit onderzoek is gebleken dat er verschillen zitten in het gebruik van de interventie tussen deelnemers die de cursus afmaken en deelnemers die dat niet doen. Ook weten we dat er een relatie bestaat tussen het gebruik van een interventie en het effect. Een volgende stap is om te onderzoeken of we de effectiviteit en de adherentie voor een individu kunnen voorspellen met vroege gebruiksgegevens (bijvoorbeeld uit de eerste les). Dit geeft mogelijkheden voor het vroeg ingrijpen bij deelnemers waarvan we voorspellen dat de interventie voor hen niet geschikt zal zijn.

Wie zoeken we?

Studenten met interesse in online interventies en ACT die het leuk vinden om op een innovatieve manier mee te werken aan de verbetering van online interventies.

Begeleider:

dr. Saskia Kelders