PM5 - Doorstroom Dimence Deventer

PM5 - Doorstroom Dimence Deventer

Type opdracht: Ma (mogelijk voor max 30EC)

In –of extern?: Extern: Afdeling Angst en Stemming, Dimence Deventer.

Max. aantal studenten? 2

Zelf data verzamelen? Ja

Type onderzoek: Voornamelijk kwalitatief. Mogelijk ook analyse statistische gegevens.

Opdrachtomschrijving

In ambulante behandelcentra in de GGZ is een bekend probleem dat een deel van de patiënten na de behandeling restklachten overhoudt en langdurig in zorg blijft. Hierdoor neemt de behandelcapaciteit af en ontstaat er geleidelijk minder ruimte om nieuwe patiënten toe te laten, met oplopende wachttijden als gevolg.

De indruk bestaat dat patiënt factoren (chroniciteit van klachten, beperkt steunsysteem, afhankelijkheid), therapeutfactoren (graag willen helpen, emotionele betrokkenheid bij patiënt) en organisatorische en maatschappelijke factoren (de mogelijkheid om lang door te behandelen, persoonlijke caseloads, beperkte verwijsmogelijkheden) op dit punt elkaar beïnvloeden. Vanuit de literatuur zijn er diverse voorstellen gedaan om een dergelijke ontwikkeling te doorbreken, zoals stimuleren van bewustwording bij behandelaren, het werken met een ‘out take team’, de inzet van e-health en het organiseren van een afzonderlijk aanbod (care) voor mensen met chronische problematiek. In de praktijk blijkt het lastig dergelijke maatregelen duurzaam te implementeren. Het bovenstaande probleem speelt ook een rol op de afdeling angst- en stemming (een multidisciplinair team van ca. 35 hulpverleners) in Deventer.

Onderzoeksvraag

Welke factoren zorgen er voor dat patiënten (te) lang in zorg blijven op de afdeling AenS in Deventer?

1)

Hoe groot is het percentage patiënten met chronische problematiek en wat zijn de onderscheidende kenmerken?

2)

Welke therapeutfactoren dragen bij aan het gebrek aan doorstroom?

3)

Welke maatregelen kunnen volgens de therapeuten bijdragen aan een betere doorstroom?

Methode

Na een verkenning van literatuur en de situatie op de afdeling, volgt – als kern van dit onderzoek – een traject van interviews met behandelaren. Tien a twintig behandelaren (afhankelijk van aantal onderzoekers) zal geïnterviewd worden en deze interviews zullen worden geanalyseerd om te komen tot een beantwoording van de onderzoeksvragen.

Wie zoeken we?

1 of 2 zeer gemotiveerde student (en), goed in staat tot systematisch werken. Omdat u het onderzoek uitvoert op een afdeling waar de werkdruk hoog is en de focus ligt op de dagelijkse patiëntenzorg, is het belangrijk dat u zowel over sociale souplesse als de nodige daadkracht en assertiviteit beschikt. Er zal vooraf een selectie plaatsvinden op basis van een motivatiebrief en CV en mogelijk ook een gesprek.

Wat bieden we?

Ondersteuning bij het vinden van literatuur en het benaderen van de respondenten. De mogelijkheid om van binnenuit kennis te maken met een GGZ behandelafdeling en u te verdiepen in een voor de praktijk zeer relevant onderwerp. Op de afdeling is een werkplek (flexplek) beschikbaar, wel graag zelf een laptop meenemen. Eventuele vermelding als co-auteur bij een toekomstige publicatie (afhankelijk van verloop van onderzoek)

NB Het gaat hier om een onderzoeksstage. Op dit moment is op deze afdeling geen behandelstage mogelijk.

Meer info?:

Vincent van Bruggen, GZ psycholoog (Dimence / Utwente). v.vanbruggen@utwente.nl

Joost Walraven, klinisch psycholoog, teamleider zorg. j.walraven@dimence.nl , tel. 0570 604000

Begeleider:

Vincent van Bruggen en n.n.b. Dimence: Joost Walraven