PM4 - Culturele vergelijkende studie van narratieve toekomstverbeelding online

Type opdracht: Ma

In –of extern?: Intern

Meerdere studenten mogelijk? Ja (3 totaal)

Zelf data verzamelen? Nee

Type onderzoek: Kwalitatief

Opdrachtomschrijving:

In deze opdracht participeer je in lopend onderzoek van Anneke Sools in het levensverhalenlab van de Universiteit Twente. Het levensverhalenlab is het kenniscentrum op het terrein van narratieve psychologie en geestelijke gezondheid. Het onderzoek richt zich op het onderzoeken en ontwerpen van toepassingen vanuit de narratieve psychologie om een bijdrage te leveren aan een persoonsgerichte benadering in de geestelijke gezondheidszorg. Een van de instrumenten die wordt gebruikt in narratieve interventies is de brief vanuit de toekomst. Dit is een oefening waarin via de verbeelding van de toekomst reflectie op het leven wordt gestimuleerd. Uit eerder onderzoek is bekend dat het verbeelden van een concrete, positieve toekomst samenhangt met welbevinden. Andersom blijkt het ontbreken van toekomstverbeelding of een negatieve toekomstverbeelding samen te hangen met bijvoorbeeld depressie. Het gebruik van brieven als manier om de toekomst te verbeelden, en met name de bijdrage aan positieve geestelijke gezondheid is slechts beperkt empirisch onderzocht. Een deel van het onderzoek richt zich daarom op het onderzoeken van werking en van de psychologische functie van brieven vanuit de toekomst. Een ander deel van het onderzoek richt zich op het bestuderen van de inhoud van de brieven. Waarover schrijven mensen als ze aan de toekomst denken? Wat vinden ze van waarde in hun leven? Waarheen willen ze ontwikkelen? Voor meer informatie over het onderzoek zie http://www.levensverhalenlab.nl/site/Toekomstverhalen/Toekomstverhalen/ en www.utwente.nl/lifestorylab

Via een online tool hebben studenten uit 3 landen van de Europese Unie (Nederland, Griekenland en Duitsland) een brief vanuit de toekomst geschreven en een vragenlijst ingevuld over hun welbevinden. In deze opdracht wordt de inhoud of de vorm/toon van deze brieven geanalyseerd en gekoppeld aan de resultaten van de welbevindenschaal.

Wat zijn overeenkomsten en verschillen tussen de drie studentgroepen? Zijn die verschillen ook terug te zien in het welbevinden?

Startdatum: begin september 2013.

In dit onderzoek zijn 3 deelopdrachten mogelijk:

1.

Thematische vergelijkende analyse van de inhoud van de brieven.

2.

Kwalitatieve vergelijkende analyse van agency en communion in de brieven (McAdams)

3.

Kwalitatieve vergelijkende analyse van de toon (pessimistisch/optimistisch) van de brieven aan de hand van McAdams

Wie zoeken we?

Een student met aantoonbare affiniteit heeft voor kwalitatief onderzoek.

Voor deelopdrachten 2 en 3 geldt dat het vak narratieve psychologie met succes moet zijn afgerond.

Goede beheersing van Nederlands, Engels en Duits (omdat de brieven in meerdere talen geschreven zijn).

Kennis van het softwareprogramma Atlas-ti is vereist (of de bereidheid om dit programma te leren. Hiervoor worden 2 workshops aangeboden tijdens het afstudeertraject).

Wat bieden we?

Een heleboel interessante brieven liggen klaar om geanalyseerd te worden

Meer info?:

Als je geïnteresseerd bent in deze opdracht, neem dan contact op met de mastercoördinator Martine Veehof (email: m.m.veehof@utwente.nl of tel. 053-489 6059) of Anneke Sools a.m.sools@utwente.nl

Begeleider: