PM3 - Narratieve toekomstverbeelding en geestelijke gezondheid bij psychiatrische patiënten

Type opdracht: Ma

In –of extern?: Intern en extern

Max aantal studenten? 3

Zelf data verzamelen? Nee

Type onderzoek: Kwalitatief

Achtergrondinformatie

In deze opdracht participeer je in lopend onderzoek van Anneke Sools in het levensverhalenlab van de Universiteit Twente. Het levensverhalenlab is het kenniscentrum op het terrein van narratieve psychologie en geestelijke gezondheid. Het onderzoek richt zich op het onderzoeken en ontwerpen van toepassingen vanuit de narratieve psychologie om een bijdrage te leveren aan een persoonsgerichte benadering in de geestelijke gezondheidszorg. Een van de instrumenten die wordt gebruikt in narratieve interventies is de brief vanuit de toekomst. Dit is een oefening waarin via de verbeelding van de toekomst reflectie op het leven wordt gestimuleerd. Uit eerder onderzoek is bekend dat het verbeelden van een concrete, positieve toekomst samenhangt met welbevinden. Andersom blijkt het ontbreken van toekomstverbeelding of een negatieve toekomstverbeelding samen te hangen met bijvoorbeeld depressie. Het gebruik van brieven als manier om de toekomst te verbeelden, en met name de bijdrage aan positieve geestelijke gezondheid is slechts beperkt empirisch onderzocht. Een deel van het onderzoek richt zich daarom op het onderzoeken van werking en van de psychologische functie van brieven vanuit de toekomst. Een ander deel van het onderzoek richt zich op het bestuderen van de inhoud van de brieven. Waarover schrijven mensen als ze aan de toekomst denken? Wat vinden ze van waarde in hun leven? Waarheen willen ze ontwikkelen? Voor meer informatie over het onderzoek zie http://www.levensverhalenlab.nl/site/Toekomstverhalen/Toekomstverhalen/ en www.utwente.nl/lifestorylab

Korte beschrijving van het onderzoek

In een psychiatrische kliniek in Duitsland hebben 43 patiënten een brief vanuit de toekomst geschreven en vragenlijsten ingevuld over hun welbevinden. In deze opdracht wordt de inhoud of de vorm/toon van deze brieven geanalyseerd. Van patiënten met een depressieve achtergrond wordt bijvoorbeeld verwacht dat zij pessimistische schrijven of helemaal niet in staat zijn de toekomst te verbeelden? Klopt dit? Hangt de inhoud en vorm van de brieven samen met de diagnose? Waarover schrijven deze patiënten? Hoe ziet hun toekomstverbeelding eruit?

In dit onderzoek zijn 3 deelopdrachten mogelijk:

1.

Thematische analyse van de inhoud van de brieven.

2.

Kwalitatieve analyse van agency en communion in de brieven (McAdams)

3.

Kwalitatieve analyse van de toon (pessimistisch/optimistisch) van de brieven aan de hand van McAdams

Startdatum:

begin september 2013.

Wie zoeken we?

Een student met aantoonbare affiniteit heeft voor kwalitatief onderzoek.

Goede beheersing van de Duitse taal of de bereidheid zich hierin te verdiepen (omdat de brieven in het Duits zijn geschreven) maar ook van de Nederlandse taal omdat het verslag in het Nederlands is.

Omdat het om een kwetsbare doelgroep gaat, is zorgvuldigheid en het kunnen garanderen van vertrouwelijkheid extra noodzakelijk.

Kennis van het softwareprogramma Atlas-ti is vereist (of de bereidheid om dit programma te leren. Hiervoor worden 2 workshops aangeboden tijdens het afstudeertraject).

Wat bieden we?

Een heleboel interessante brieven liggen klaar om geanalyseerd te worden

Meer info?:

Voor meer info kun je terecht bij Anneke Sools a.m.sools@utwente.nl

Begeleider:

Nog niet bekend.