PM27

Onderzoek naar welzijnsmeter in de ouderenzorg

Type opdracht (Ba/Ma): MA

In –of extern?: Extern, i.s.m. de Posten Enschede

Omvang (10 EC / 30 EC): 10EC

Hoeveel studenten mogelijk? 4

Type onderzoek: kwalitatief en kwantitatief onderzoek

Opdrachtomschrijving:

Achtergrond: In de ouderenzorg komt er naast aandacht voor de kwaliteit van zorg ook steeds meer aandacht voor de kwaliteit van leven. In Zorgcentrum de Posten is op basis van bestaande instrumenten een multidimensionele welzijnsmeter ontwikkeld die op basis van observaties door verzorgenden informatie verschaft over het welzijn van ouderen die zorg ontvangen.

Onderzoeksvraag: Hoe betrouwbaar en valide is de welzijnsmeter?

Methode: Op basis van reeds verzamelde data onderzoek je de validiteit (factoranalyse) en betrouwbaarheid (interne consistentie) van de welzijnsmeter.

Wie zoeken we? Studenten met interesse in ouderenzorg met affiniteit met SPSS.

Begeleider: Gerben Westerhof