PM26

PM 26 - Groepcursus Voluit Leven in de praktijk: Hoe sensitief voor verandering is de hernieuwe Engaged Living Scale?

Type opdracht: Ma

In –of extern?: Intern

Hoeveel studenten mogelijk? 1

Begeleiding: nader te bepalen

Zelf data verzamelen? Nee

Type onderzoek: Kwantitatief

Opdrachtomschrijving:

Bij de vakgroep Psychologie, Gezondheid en Technologie worden verschillende onderzoeken uitgevoerd naar Acceptance & Commitment Therapy (ACT). ACT is een derde generatie gedragstherapie waarin inzichten uit de gedragstherapie, cognitieve gedragstherapie en mindfulness-based therapieën worden geïntegreerd. Bij ACT ligt de nadruk niet op pijn­controle, maar op doen wat ertoe doet in het leven ondanks pijn en beperkingen. Centraal uitgangspunt is dat veel lijden wordt veroorzaakt door pogingen om pijnlijke ervaringen en emoties te vermijden.

Om effectiviteit en werkingsmechanismen van de therapie goed te kunnen meten, is het belangrijk dat valide en betrouwbare meetinstrumenten worden ontwikkeld. Omdat ACT een vrij nieuwe therapie is zijn niet altijd bruikbare meetinstrumenten beschikbaar. Onlangs is daarom de ‘Engaged Living Scale’ (ELS) ontwikkeld, een vragenlijst om ‘waardengericht leven’ te meten als centraal proces binnen ACT.

Uit analyses in twee (klinische en niet-klinische) datasets blijkt dat de ELS een valide en betrouwbare schaal is. De schaal lijkt echter een nogal statische (‘trait’) weergave van de mate waarin mensen waardengericht leven. In een poging de gevoeligheid of sensitiviteit van de schaal om veranderingen in waardengericht leven te registeren te kunnen vergroten, zijn de items van de schaal onlangs aangepast.

Hoe sensitief voor verandering is de hernieuwde ELS? Data is verzameld in de praktijk: Verschillende GGZ-instellingen die de ACT-cursus Voluit Leven aan groepen aanbieden, hebben in de afgelopen maanden een vragenlijstpakket afgenomen aan het begin en einde van de cursus. In dit onderzoek verdiep je je in de uitgangspunten van ACT. Daarnaast voer je vragenlijsten in en voer je verschillende, basale analyses uit in SPSS. Gezien de beschikbare data is het daarnaast mogelijk o.a. te bekijken of de cursus effectief was, en hoe de ELS gerelateerd is aan andere vragenlijsten in het pakket.

Wie zoeken we? Studenten met interesse in ACT en affiniteit met vragenlijstonderzoek.

Meer info?:

Begeleider: Hester Trompetter