PM24

COMPUTERGESTUURDE NARRATIEVE TOEKOMSTVERBEELDING

Type opdracht: MA

In –of extern?: Intern

Meerdere studenten mogelijk? Ja (3 studenten in totaal)

Zelf data verzamelen? Nee

Type onderzoek: Geavanceerde statistiek en kwalitatief onderzoek

Achtergrondinformatie

In deze opdracht participeer je in lopend onderzoek van Anneke Sools in het levensverhalenlab van de Universiteit Twente. Het levensverhalenlab is het Nederlandse kenniscentrum op het terrein van narratieve psychologie en geestelijke gezondheid. Het onderzoek richt zich op het onderzoeken en ontwerpen van toepassingen vanuit de narratieve psychologie om een bijdrage te leveren aan een persoonsgerichte benadering in de geestelijke gezondheidszorg. Een van de instrumenten die wordt gebruikt in narratieve interventies is de brief vanuit de toekomst. Dit is een oefening waarin via de verbeelding van de toekomst reflectie op het leven wordt gestimuleerd. Deze oefening is een concretisering van narratieve toekomstverbeelding, gedefinieerd als: het verbeelden van de toekomst door middel van verhalen, waarbij geanticipeerde of verwachte gebeurtenissen tot een betekenisvol geheel worden gesmeed.

Voor meer informatie over het onderzoek zie: http://www.levensverhalenlab.nl/site/Toekomstverhalen/Toekomstverhalen/ en www.utwente.nl/lifestorylab

Korte beschrijving van het onderzoek

Doel van het onderzoek is om bestaande, tijdrovende analysemethoden voor het in kaart brengen van soorten toekomstverbeelding geschikt te maken voor computergestuurde analyses. Het onderzoek draagt bij aan het sneller en efficienter maken van narratieve onderzoeksmethoden en klinische toepassingen. Tevens draagt het onderzoek bij aan het ontwikkelen van meer geavanceerde analysemethoden doordat grotere datasets geanalyseerd kunnen worden met de computer dan via handmatige analyses. Brieven vanuit de toekomst vormen een veelbelovende instrument voor deze methode-ontwikkeling, omdat de brieven met een relatief beperkte omvang toch rijke data opleveren en bovendien in voldoende kwantiteit beschikbaar zijn.

Startdatum: September 2014.

Als je geïnteresseerd bent in deze opdracht, neem dan contact op met Sanne Lamers

Wie zoeken we?

Studenten met analytisch vermogen die het leuk vinden om geavanceerde statistiek te leren en die de uitdaging aan willen gaan om de vertaalslag te maken van psychologische concepten naar computergestuurde analyses.

Wat bieden we?

De kans om bij te dragen aan vernieuwend onderzoek op het snijvlak van narratieve psychologie en computergestuurde analyse.

Meer info?: Anneke Sools

Begeleiders: Anneke Sools (PGG) en Bernard Veldkamp (OMD)