PM24

Zelfdeterminatie in relatie tot positief psychologische kenmerken, werkbelasting en ziekteverzuim bij leerkrachten in het basisonderwijs

Type opdracht: Ma

In –of extern?: Intern

Omvang (10 EC / 30 EC): 10 EC

Hoeveel studenten mogelijk? 2

Type onderzoek: Kwantitatief

Opdrachtomschrijving:

De zelfdeterminatietheorie (Deci & Ryan) gaat er vanuit dat elk mens drie psychologische basisbehoeften heeft: verbondenheid, competentie, en autonomie. In deze opdracht onderzoek je in welke mate de vervulling van deze competenties samenhangt met positief psychologische kenmerken zoals veerkracht, het leiden van een betrokken leven en het kunnen inzetten van je talenten. Daarnaast bekijk je de samenhang met werkgerelateerde aspecten zoals burnout klachten en ziekteverzuim.

De vragenlijst is al ontwikkeld en afgenomen bij leerkrachten in het basisonderwijs. In je masterthese richt je je op een individuele onderzoeksvraag binnen deze dataset. Hierbinnen zijn verschillende mogelijkheden.

Wie zoeken we?

Studenten met affiniteit voor kwantitatieve analyse.

Begeleider(s):

dr. Sanne Lamers