PM23 - Een randomized controlled trial naar de effecten van de online zelfhulp interventie ‘Leven met Pijn’

PM23 - Een randomized controlled trial naar de effecten van de online zelfhulp interventie ‘Leven met Pijn’

Type opdracht: Ma

In –of extern?: Intern

Max aantal studenten? 4

Zelf data verzamelen? Nee

Type onderzoek: kwantitatief

Opdrachtomschrijving:

Tussen februari 2012 en maart 2013 is bij de vakgroep Psychologie, Gezondheid en Technologie een grootschalige effectstudie uitgevoerd naar de effecten van een online zelfhulpcursus op basis van Acceptance & Commitment Therapy. De cursus, genaamd Haal meer uit je leven met Pijn, is aangeboden tussen februari en juni 2012. Aan deze studie namen 238 volwassen met chronische pijn uit de algemene Nederlandse populatie deel.

ACT is een derde generatie gedragstherapie waarin inzichten uit de gedragstherapie, cognitieve gedragstherapie en mindfulness-based therapieën worden geïntegreerd. Bij ACT ligt de nadruk niet op pijn­controle, maar op doen wat ertoe doet in het leven ondanks pijn en beperkingen. Centraal uitgangspunt is dat veel lijden wordt veroorzaakt door pogingen om pijnlijke ervaringen en emoties te vermijden. Daarom is ACT een krachtige therapievorm bij chronische pijn. Het is niet mogelijk om pijn te vermijden, sterker nog: chronische pijnklachten blijven mede in stand of verergeren door pogingen pijn te vermijden. Voor herstel of verbetering van functioneren is het noodzakelijk dat patiënten deze vermijdings­strategieën opgeven en zich richten op de waardevolle zaken van hun leven.

Om de effecten van de zelfhulpcursus te kunnen bekijken zijn deelnemers random verdeeld over 3 groepen. 82 deelnemers ontvingen de ACT-interventie, 79 deelnemers volgden een alternatieve cursus (Expressief Schrijven), en 77 deelnemers stond gedurende 6 maanden op een wachtlijst. Op verschillende momenten voorafgaand, tijdens en na de interventie zijn vragenlijsten afgenomen om een groot aantal proces- en uitkomstmaten te meten. De eerste resultaten wezen uit dat de ACT-interventie effectief is: over een periode van 6 maanden gingen ACT-deelnemers meer vooruit dan deelnemers uit de controlegroepen.

In maart 2013 zijn de laatste nametingen op de lange termijn verricht bij de groepen ACT en Expressief Schrijven. De nameting is verricht op 9 maanden na einde van de behandeling. Doel van dit onderzoek is om verdere verklarende onderzoeksvragen te stellen. Voorbeelden van aanvullende onderzoeksvragen of de eerste analyses zijn daarom:

-

Zijn de effecten die gevonden zijn op 3 maanden na de behandeling behouden gebleven op de lange termijn?

-

Voor welke mensen werkt de online behandeling het beste (moderatie), zowel op 3 maanden als 9 maanden nameting?

-

Hoe werkt de behandeling; welke processen functioneren als mediërende factoren voor veranderingen in uitkomsten (mediatie), zowel op 3 maanden als 9 maanden nameting?

Omdat er meerdere studenten tegelijkertijd zullen werken aan deze dataset is het mogelijk dat een deel van de begeleiding (vooral in het begin van de opdracht) met andere studenten samen wordt ontvangen.

Wie zoeken we?

Studenten met affiniteit met ACT en kwantitatief onderzoek.

Begeleider:

Docent(e)n van de leerstoel Chronische pijn en vermoeidheid