PM22

Op Verhaal Komen: Kwalitatieve analyse van therapieprocessen.

Type opdracht: Ma

In –of extern?: Intern

Hoeveel studenten mogelijk? 2

Type onderzoek: Kwalitatief

Opdrachtomschrijving:

Achtergrondinformatie

Depressie vormt een belangrijk gezondheidsprobleem. Door middel van preventie kan een belangrijke bijdrage worden geleverd aan het terugdringen van het aantal nieuwe cases.

Uit internationaal onderzoek blijkt dat integratieve reminiscentie (life-review) tot afname van depressieve klachten leidt. Integratieve reminiscentie is een laagdrempelige methodiek, specifiek ontwikkeld voor volwassenen in de tweede levenshelft, waarin deelnemers herinneringen ophalen en hun leven evalueren. Er wordt actief gezocht naar alternatieven voor levensverhalen die ten grondslag liggen aan de depressie. In de zelfhulpcursus Op Verhaal Komen wordt gebruik gemaakt van integratieve reminiscentie (life-review). De cursus is bedoeld voor 40+ers met lichte tot matige depressieve klachten.

Korte beschrijving van de opdracht

Deze opdracht is gebaseerd op onderzoek naar de zelfhulpcursus Op verhaal komen. Aan de hand van een hulpboek werkten deelnemers zelfstandig de cursus door. Zij werden hierbij begeleid door een counselor via e-mail. Wekelijks stuurde de deelnemer een A4 met opdrachten die hij of zij graag wilde bespreken met de counselor, waarop de counselor feedback gaf op een afgesproken dag.

Uit onderzoek is gebleken dat de zelfhulpcursus Op Verhaal Komen effectief is in het verminderen van depressieve klachten en het bevorderen van positieve geestelijke gezondheid (welbevinden). We weten echter niet wat de meerwaarde is geweest van de e-mailbegeleiding en hoe de interactie tussen counselors en deelnemers is verlopen.

In deze opdracht ga je met behulp van kwalitatieve analyse van de e-mails de interactie tussen counselors en deelnemers onderzoeken, waarbij je de interactie analyseert van deelnemers die wel of geen baat hebben gehad bij de cursus. Je bouwt hierbij voort op een eerdere these.

Wie zoeken we?

Voor deze opdracht zijn we op zoek naar studenten met affiniteit voor kwalitatieve analyses, die het vak Narratieve Psychologie met goed resultaat hebben afgerond.

Begeleider(s):

Anneke Sools en Sanne Lamers