PM21

Psychosociaal functioneren van chronische pijnpatiënten

Type opdracht: Ma

In –of extern?: Intern

Hoeveel studenten mogelijk? 1

Zelf data verzamelen? Nee

Type onderzoek: Systematische review

Opdrachtomschrijving:

Pijn die langer dan 3 maanden aanhoudt en die niet of niet afdoende te behandelen is met biomedische behandelingen, wordt chronisch genoemd. De kwaliteit van het leven van chronische pijnpatiënten is laag en psychische problematiek komt veel voor. De wijze waarop mensen met klachten omgaan, kunnen deze klachten in stand houden of doen verergergeren. Het vruchteloos vechten tegen de pijn, kan ertoe leiden dat men een vicieuze cirkel terecht komt waardoor het leven steeds kleiner lijkt te worden en pijn- en vermoeidheidsklachten toenemen. Pijn en vermoeidheid worden beïnvloed door fysieke factoren zoals overbelasting, psychische factoren als catastroferende gedachten en vermijding, en sociale factoren zoals onbegrip van de omgeving. De complexiteit van chronische pijnproblematiek wordt voor een groot gedeelte bepaald door de mate waarin psychosociale problemen een rol spelen in het functioneren. De Werkgroep Pijnrevalidatie Nederland (WPN) heeft een indeling opgesteld in vier niveaus van toenemende complexiteit. Bij niveau I zijn er (dreigende) beperkingen zonder invloed op maatschappelijke participatie en spelen psychosociale factoren geen of een minimale rol. Bij niveau II zijn er beperkingen in activiteiten en participatie zonder of met minimale psychosociale problemen. Bij niveau III en IV is sprake van beperkingen in activiteiten en participatie en psychosociale problematiek die een matige tot ernstige mate (WPN III) of zeer ernstige mate (WPN IV) invloed heeft op het (ervaren) niveau van functioneren (Behandelkader Pijnrevalidatie, april 2013). De intensiteit van behandelingen is aangepast aan dit niveau en varieert van monodisciplinaire behandelingen in de eerstelijns fysiotherapiepraktijk bij niveau I tot intensieve, multidisciplinaire behandelingen in een revalidatiecentrum bij niveau III en IV.

Complexiteit is echter nog niet goed geoperationaliseerd en ook is nog onduidelijk welke psychosociale factoren het behandelsucces voorspellen. Kennis hierover is echter van direct belang voor de indicatiestelling in behandelingen. Het doel van de literatuurstudie is een overzicht te geven van recente studies naar prognostische psychosociale factoren bij multidisciplinaire behandelingen van chronische pijn en vermoeidheid. De specifieke onderzoeksvraag wordt afgestemd met de revalidatieartsen en psychologen van Roessingh Revalidatiecentrum in Enschede waar jaarlijks ongeveer 800 patiënten met chronische pijn en chronische vermoeidheidsklachten worden behandeld in poliklinische en klinische behandelprogramma’s.

Wie zoeken we?

Studenten met interesse in het samenspel van lichaam en geest zoals dat zichtbaar wordt bij chronische pijn en vermoeidheid.

Begeleider UT:

Prof.dr. K. Schreurs