PM21 - Acceptance & Commitment Therapy (ACT) en mindfulness bij chronische pijn systematische review

PM21 - Acceptance & Commitment Therapy (ACT) en mindfulness bij chronische pijn: een systematische review

Type opdracht: Ma

In –of extern?: Intern

Max aantal studenten? 2

Zelf data verzamelen? Ja

Type onderzoek: Systematische review

Opdrachtomschrijving:

In 2008/2009 is door de vakgroep Psychologie, Gezondheid en Technologie een systematische review en meta-analyse gedaan naar de effecten van op acceptatie gebaseerde behandelingen (Acceptance & Commitment Therapy, mindfulness) bij mensen met chronische pijn (Veehof, Oskam, Schreurs & Bohlmeijer, 2011). Uit deze meta-analyse kwam naar voren dat op acceptatie gerichte behandelingen effectief zijn om pijnintensiteit, kwaliteit van leven, depressie, angst en fysiek functioneren te verbeteren. Effecten die vergelijkbaar zijn met die van cognitieve gedragstherapie. Omdat er sindsdien nieuwe studies gepubliceerd zijn, is het doel van de huidige opdracht om opnieuw een vergelijkbare systematische review uit te voeren.

Uitbreiding van de opdracht naar 30 EC behoort tot de mogelijkheden (dan inclusief meta-analyse).

Achtergrond informatie ACT en mindfulness:

ACT is een derde generatie gedragstherapie waarin inzichten uit de gedragstherapie, cognitieve gedragstherapie en mindfulness-based therapieën worden geïntegreerd. Bij ACT ligt de nadruk niet op pijn­controle, maar op doen wat ertoe doet in het leven ondanks pijn en beperkingen. Centraal uitgangspunt is dat veel lijden wordt veroorzaakt door pogingen om pijnlijke ervaringen en emoties te vermijden. Daarom is ACT een krachtige therapievorm bij chronische pijn. Het is niet mogelijk om pijn te vermijden, sterker nog: chronische pijnklachten blijven mede in stand of verergeren door pogingen pijn te vermijden. Voor herstel of verbetering van functioneren is het noodzakelijk dat patiënten deze vermijdings­strategieën opgeven en zich richten op de waardevolle zaken van hun leven. ACT is een relatief nieuwe therapie, die op dit moment steeds vaker in de praktijk wordt toegepast.

Mindfulness is het bewust aanwezig zijn in het hier en nu, zonder te oordelen en zonder te proberen een situatie te veranderen. Het is een levenshouding die zich kenmerkt door aanvaarding van onvermijdelijke negatieve en positieve ervaringen. Mindfulness maakt onderdeel uit van ACT. Andere op mindfulness gebaseerde behandelingen zijn Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) en Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT).

Wie zoeken we?

Studenten met affiniteit met systematische reviews.

Begeleider:

docent(en) van de leerstoel Chronische pijn en vermoeidheid