PM20 - Persoonlijke ervaringen en interpretatie bij invullen psychologische vragelijsten-EAQ

PM20 - Persoonlijke ervaringen en interpretatie bij het invullen van psychologische vragenlijsten: Existential Anxiety Questionnaire (EAQ (DV)

Type opdracht: Ma (uit te breiden tot max 30EC)

In –of extern?: Intern

Max aantal studenten? 2

Zelf data verzamelen? Ja

Type onderzoek: Kwalitatief

Opdrachtomschrijving:

Met het menselijk bestaan zijn een aantal algemene beperkingen gegeven, zoals de tijdelijkheid (dood), isolement (beperkt zijn tot je eigen ervaringswereld), verantwoordelijkheid (zelf steeds moeten kiezen en niet weten wat de uitkomst van de keuzes zal zijn) en zinloosheid (het ontbreken van een vooraf gegeven systeem van zingeving). Over het algemeen zijn mensen goed in staat om deze beperkingen te hanteren. Soms lukt dat minder goed en dat kan een aanleiding zijn voor het ontstaan van psychopathologie.

Dit existentiële perspectief op geestelijke gezondheid heeft veel aandacht gekregen van filosofen en van clinici die de inzichten uitwerkten in de praktijk. Voor zover er een empirische onderbouwing is gegeven, heeft deze vooral betrekking op de angst voor de dood. Daarnaast is er een experimentele traditie (Terror Management Theory) maar deze richt zich op het functioneren van gezonde personen. Recent is door diverse auteurs gepleit voor nader onderzoek naar het verband tussen psychopathologie en existentiële ervaringen. Goede instrumenten zijn daarvoor een voorwaarde.

In 2004 ontwikkelde C. Weems een vragenlijst op basis van de theorie van P. Tillich; the Existential Anxiety Questionnaire. Deze lijst is toegepast bij volwassen en adolescenten en is vertaald in Chinees, Pools en Slovaaks. Er is toestemming gekregen om deze lijst te vertalen in het Nederlands en dit is inmiddels uitgevoerd volgens een forward backward procedure. Daarnaast is de lijst uitgebreid met een aantal aanvullende items zodat deze beter aansluit bij gangbare modellen. De volgende stap in de adaptatie voor de Nederlandse populatie zal een pretesting procedure zijn met als doel om duidelijk te krijgen welke associaties de items oproepen bij een Nederlandse populatie en of deze overeenkomen met de oorspronkelijke bedoeling van de lijst. Daarnaast moet duidelijk worden hoe belastend het is om de lijst in te vullen.

Onderzoeksvraag

In hoeverre voldoet de EAQ (DV) voor afname bij een Nederlandse populatie?

Methode

Toepassing van TSTI (Thee Step Test Interviewing) voor pretesting van de EAQ (DV). Dit houdt in; afname van de lijst bij ca. 10 proefpersonen die representatief zijn voor de beoogde populatie. Observatie van de respondent tijdens het invullen (en hardop nadenken) en een aanvullend interview.

Wie zoeken we?

Een student met goede gespreksvaardigheden in de Nederlandse taal en affiniteit met kwalitatieve analyses

Meer info?:

drs. Vincent van Bruggen (v.vanbruggen@utwente.nl).

Begeleider:

Vincent van Bruggen en Nader te bepalen. Omdat er verschillende soortgelijke onderzoeken tegelijkertijd worden uitgevoerd, is het mogelijk dat een deel van de begeleiding (vooral in het begin van de opdracht) met andere studenten samen wordt ontvangen.

Literatuur:

Weems, C. F., N. M. Costa, et al. (2004). "Paul Tillich's theory of existential anxiety: A preliminary conceptual and empirical examination." Anxiety Stress and Coping 17(4): 383-399.