PM19

De telemedicine applicatie Conditiecoach (Coco) bij chronische pijnpatiënten die wachten op pijnrevalidatie

Type opdracht: Ma

In –of extern?: Extern

Hoeveel studenten mogelijk? 1

Zelf data verzamelen? Ja

Type onderzoek: Kwalitatief en kwantitatief

Opdrachtomschrijving:

Pijn die langer dan 3 maanden aanhoudt en die niet of niet afdoende te behandelen is met biomedische behandelingen wordt chronisch genoemd. De kwaliteit van het leven van chronische pijnpatiënten is laag en psychische problematiek komt veel voor. Vaak zijn er geen afdoende biomedische oplossingen voor het pijnprobleem en zit er niets anders op dan met pijnklachten zo goed mogelijk te leven. Soms raken mensen die lijden aan pijn verstrikt in de pijnklachten en komen ze in een vicieuze cirkel terecht waardoor hun leven steeds kleiner lijkt te worden en pijn- en vermoeidheidsklachten toenemen. Wanneer patiënten hulp nodig hebben om hun leven in verschillende domeinen weer op de rails te krijgen, kunnen ze doorgestuurd worden naar een revalidatiecentrum, waar ze intensieve multidisciplinaire behandeling ontvangen. De vraag naar pijnrevalidatie is echter groter dan de behandelcapaciteit waardoor de periode tussen aanmelding en daadwerkelijke start van de behandeling tot een jaar kan oplopen. Artsen van het Medisch Spectrum Twente (MST) zijn daarom op zoek naar alternatieven. Een van de mogelijkheden zijn telemedicine applicaties die patiënten de mogelijkheid bieden zelfstandig aan hun conditie te werken.

Roessingh Research & Development heeft in samenwerking met instellingen in de regio, waaronder Roessingh revalidatiecentrum het telemedicine programma Conditiecoach (CoCo) ontwikkeld. Dit programma bestaat uit drie modules voor patiënten die afzonderlijk of in combinatie kunnen worden gebruikt: 1) een oefenprogramma met films en aanwijzingen van fysieke en psychosociale oefeningen waaruit een individueel trainingsprogramma kan worden opgesteld, 2) een module waarin het activiteitenniveau aan de hand van een ambulante activiteitenmeter wordt geregistreerd en kan worden bijgesteld, 3) een module waarin het activiteitenniveau stapsgewijs kan worden opgebouwd en de opbouw kan worden geregistreerd. Daarnaast bevat het programma een onderdeel voor behandelaars waarin zij de deelnemer kunnen monitoren en feedback geven. Coco is getest bij patiënten met COPD, artritis van heup of knie, na een acute heupoperatie en bij oncologische patiënten na de curatieve fase. Nu willen we nagaan of Coco vroegtijdig kan worden ingezet bij chronische pijnpatiënten. Voorjaar 2014 zijn zorgverleners behandelaars van het MST ondervraagd. Zij zien potentie in een online interventie voor chronische pijnpatiënten, mits deze wordt gecombineerd met face-to-face contact en. CoCo kan de basis vormen voor een dergelijke online interventie voor chronische pijnpatiënten. Een volgende stap is nu het in kaart brengen van de wensen en behoeften van de patiënten. Daartoe houd je interviews met patiënten van het MST. Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van een revalidatiearts van het MST.

Wie zoeken we?

Studenten met interesse in chronische pijn, chronische pijnbehandelingen en telemedicine.

Opdrachtgever:

Dr. J. Martina, revalidatiearts MST, Roessingh

Begeleiders UT:

Prof.dr. K. Schreurs

Prof. dr. M. Vollenbroek-Hutten