PM19

Therapeutische relatie bij online behandeling voor eetstoornissen

Type opdracht (Ba/Ma): Ma

In –of extern?: Extern (Tactus Verslavingszorg)

Omvang (10 EC / 30 EC): 10

Hoeveel studenten mogelijk? 1

Type onderzoek: Kwantitatief

Opdrachtomschrijving:

De behandeling Etendebaas.nl is een online interventie voor mensen met eetproblemen. Cliënten hebben een eigen hulpverlener met wie zij intensief contact hebben via internet. Er is sprake van asynchrone communicatie, waardoor cliënten zelf kunnen beslissen op welk moment zij met de behandeling bezig willen zijn. Sinds de start van Etendebaas.nl wordt uitgebreid onderzoek gedaan naar de uitvoerbaarheid en effectiviteit van deze online interventie. In maart 2011 is een Randomized Controlled Trial (RCT) gestart waarbij cliënten op verschillende momenten hun eetgedrag, lichaamsbeleving en lichamelijke en psychische gezondheid beoordelen. Ook het online behandelcontact wordt uitgebreid geëvalueerd. De kwaliteit van de therapeutische relatie is binnen face-to-face behandeling een belangrijke voorspeller van behandelsucces en therapietrouw. Bij de online behandeling Etendebaas.nl is sprake van een geheel andere vorm van behandelcontact en het is daarmee zeer interessant te weten hoe de therapeutische relatie wordt ervaren en in hoeverre deze van invloed is op het behandelsucces en de therapietrouw. De huidige opdracht heeft als doel om de beschikbare RCT data van zowel cliënten als hulpverleners te analyseren en rapporteren. Hoofdvraag binnen dit onderzoek is: Hoe beoordelen cliënten en hulpverleners de therapeutische relatie bij de online behandeling Etendebaas.nl en in hoeverre is deze van invloed op het behandelsucces en de therapietrouw van cliënten?

Wie zoeken we?

·

De student is op de hoogte van de problematiek betreffende patiënten met een eetstoornis of is bereid zich de materie eigen te maken;

·

De student heeft interesse in online behandeling van verslavingsproblematiek;

·

De student heeft uitstekende beheersing van de Nederlandse taal;

·

De student is enthousiast en beschikt over goede sociale en contactuele vaardigheden;

·

De student werkt minimaal 1 dag per 2 weken op de Tactus locatie (Raiffeisenstraat 75 in Enschede).

Begeleider(s):

Begeleider UT: Marloes Postel

Extern begeleider Tactus Verslavingszorg: Elke ter Huurne