PM18

ROESSINGH: Onderzoek naar therapieverhalen

Type opdracht: Ma
In –of extern?: Extern, standplaats Enschede
Omvang: 10 EC
Meerdere studenten mogelijk? Ja
Zelf data verzamelen? Nee
Type onderzoek: Kwalitatief onderzoek

Opdrachtomschrijving:

Achtergrond: In het Roessingh revalidatiecentrum worden patiënten met chronische pijn behandeld met Acceptance and Commitment Therapy (ACT). ACT is een derde generatie gedragstherapie waarin inzichten uit de gedragstherapie, cognitieve gedragstherapie en mindfulness-based therapieën worden geïntegreerd. Bij ACT ligt de nadruk niet op pijn­controle, maar op doen wat ertoe doet in het leven ondanks pijn en beperkingen. Centraal uitgangspunt is dat veel lijden wordt veroorzaakt door pogingen om pijnlijke ervaringen en emoties te vermijden. Daarom is ACT een krachtige therapievorm bij chronische pijn. Het is niet mogelijk om pijn te vermijden, sterker nog: chronische pijnklachten blijven mede in stand of verergeren door pogingen pijn te vermijden. Voor herstel of verbetering van functioneren is het noodzakelijk dat patiënten deze vermijdings­strategieën opgeven en zich richten op de waardevolle zaken van hun leven. Het is belangrijk dat zij zelf de regie over hun leven weer terugnemen in plaats van hun leven te laten bepalen door de pijn. Hoewel er al veel bekend is over de effectiviteit van ACT bij chronische pijn, is het perspectief van de patiënt nog weinig in onderzoek betrokken.

Onderzoeksvraag: In het onderzoek willen we nagaan hoe het perpectief van de patiënt op de behandeling is, door ervaringen gedurende de behandeling te analyseren.

Methode: Er zijn met verschillende deelnemers aan de ACT-behandeling voor chronische pijn interviews gehouden. Elke deelnemer is gedurende de behandeling wekelijks geïnterviewd. Aan de hand van een bestaand codeschema ga je de situaties die de deelnemers hebben beschreven analyseren: wat is de essentie van de situatie, in hoeverre is het gelukt is om dingen uit de behandeling toe te passen en wat hierbij belemmerende en bevorderende factoren waren.

Wie zoeken we? Studenten die affiniteit hebben met kwalitatieve analyse.

Meer info?: Karlein Schreurs (Roessingh), k.m.g.schreurs@utwente.nl

Begeleider: Gerben Westerhof