PM18 - Welbevinden en gezondheidsgedrag

PM18 - Welbevinden en gezondheidsgedrag

Type opdracht Ma

In –of extern Intern

Max aantal studenten 1

Zelf data verzamelen Nee

Type onderzoek Kwantitatief onderzoek

Opdrachtomschrijving:

Achtergrond:

De laatste jaren wordt steeds duidelijker dat welbevinden en positieve geestelijke gezondheid van invloed zijn op gezondheid, fysiek functioneren zelfs mortaliteit. Een van de processen die daarbij mogelijk een rol speelt, is dat mensen die meer welbevinden ervaren een gezondere leefstijl hebben, bijvoorbeeld minder roken en drinken en meer bewegen. Hiernaar is echter nog niet veel onderzoek gedaan.

Onderzoeksvraag:

In hoeverre voorspelt welbevinden gezondheidsgedrag over tijd?

Methoden:

Er zijn data verzameld in het LISS-panel, een representatief onderzoek onder de Nederlandse bevolking van 16 jaar en ouder dat elke maand vragenlijsten invult. Sinds eind 2007 is een vragenlijst over welbevinden afgenomen, de MHC-SF, op vier momenten met een interval van drie maanden. Eind 2007 is ook een eerste meting van gezondheidsgedrag uitgevoerd. Op verschillende momenten daarna, met een interval van een jaar, is die meting met betrekking tot gezondheidsgedrag herhaald. Je gaat deze longitudinale data analyseren.

Wie zoeken we?

Een student met affiniteit met SPSS en kwantitatieve methoden.

Begeleider

Peter ten Klooster