PM17

Welbevindentherapie binnen de traumabehandeling van mensen met een complexe posttraumatische stressstoornis

Type opdracht (ma/ba): ma

In– of extern: intern

Hoeveel studenten mogelijk? 1

Zelf data verzamelen (ja/nee)? ja

Type onderzoek (kwal/kwant/literatuurstudie): kwantitatief (en mogelijk deels kwalitatief)

 

Achtergrondinformatie:

Hoewel er in de multidisciplinaire richtlijn geen onderscheid gemaakt wordt tussen de behandeling voor mensen met complexe Post Traumatische Stressstoornis (PTSS) en eenvoudige PTSS lijkt het wel relevant om de behandeling aan te passen aan de ernst van de PTSS. Daarnaast is de hypothese dat gefaseerde behandeling bij mensen met complexe PTSS effectiever is dan directe trauma confrontatie. Behandeling van mensen met een complexe PTSS kan dan ook bestaan uit: Fase I Stabilisering, Fase II trauma confrontatie en Fase III re-integratie. De ontwikkelde en effectief gebleken behandelvormen richten zich met name op Fase I en Fase II. Daarbij bestaan de behandelingen in Fase III met name uit verpleegkundige modules en is er een leemte als het gaat om psychologische behandelvormen . De Welbevindentherapie zou deze leemte kunnen vullen.

Dat de toevoeging van een behandeling zoals de welbevindentherapie aan het reguliere ‘behandelpakket’ een toegevoegde waarde heeft bij verschillende doelgroepen (met name onder angst- en stemmingsstoornissen) is uit meerdere onderzoeken gebleken. De Welbevindentherapie therapie is een gestructureerde en educatieve kortdurende behandelmethode met de bedoeling cliënten handvaten te bieden zodat ze zelfstandig verder kunnen werken aan hun eigen psychologisch welbevinden. De therapie is daarbij, in tegenstelling tot de symptoomgerichte interventies, gericht op het bevorderen van de geestelijke gezondheid. De behandeling bevat oefeningen voor het versterken van het psychologisch welbevinden en zijn gericht op verschillende levensdomeinen en waarden waarbinnen op vooruitgang geïnstrueerd wordt.

Korte beschrijving van het onderzoek:

Het doel van dit onderzoek is het ontwerpen en uitvoeren van een pilot studie naar de effecten van Welbevindentherapie bij mensen met een complexe PTSS (evt. in vergelijking met een controlegroep) op welbevinden en eventueel verdere klachtreductie wanneer zij zich in Fase III van de behandeling bevinden.

Wie zoeken we?

Een student die;

-De samenwerking kan zoeken met behandelaren

-Redelijk zelfstandig een effectstudie kan opzetten / organiseren (sterk in logistiek)

-Nieuwsgierig is naar de Welbevindentherapie.

Wat bieden we?

-

De kans om klinisch toegepast onderzoek te doen binnen het complex trauma team van St. Dimence Almelo.

Begeleider: 1e begeleider: L .Christenhusz 2e begeleider: ? (contactpersoon)