PM17

Titel: Wat is er nodig voor persoonlijke groei en welbevinden?

Type opdracht (Ba/Ma): Master

In –of extern?: Intern

Omvang (10 EC / 30 EC): 10 EC

Hoeveel studenten mogelijk: 6

Type onderzoek: kwantitatief

Opdrachtomschrijving:

Een belangrijke theorie binnen de positieve psychologie is de zelfdeterminatietheorie (SDT). De SDT beschrijft psychologische basisbehoeften van mensen, namelijk de behoefte aan competentie, aan verbondenheid en aan autonomie.

Zich competent voelen en zijn capaciteiten gebruiken, is de eerste basale psychische drijfveer voor mensen. De behoefte aan verbondenheid verwijst naar de wens om hechte relaties te hebben met andere mensen, de wens om liefde en zorg aan anderen te geven en te ontvangen. De behoefte aan autonomie gaat over de wens om zelf te beslissen over ervaringen en gedragingen en om die activiteiten te ondernemen die in overeenstemming zijn met het eigen geïntegreerde zelfgevoel. Het vervullen van deze basisbehoeften is volgens de SDT een noodzakelijke voorwaarde voor persoonlijke groei en welbevinden.

De omgeving speelt een belangrijke rol bij het vervullen van basisbehoeften. Enerzijds, een omgeving die psychische basisbehoeften ondersteunt, verschaft essentiële voeding voor psychische groei, integratie en welbevinden. Anderzijds, controlerende, dwingende omgevingen leiden tot stilstand, disintegratie en verminderd welbevinden.

Vraag: wat is de relatie tussen de drie basisbehoeften, de omgeving en persoonlijke groei en welbevinden.

Mogelijke deelvragen:

·

Zijn autonomie, competentie en verbondenheid gerelateerd aan persoonlijke groei, floreren en vitaliteit?

·

Zou zelfacceptatie niet ook gezien moeten worden als een basisbehoefte? Verklaart zelfacceptatie additionele variantie in persoonlijke groei, floreren en vitaliteit?

·

Correleert de Flourishing Scale conform hypothesen met andere constructen?

Methoden: Verschillende vragenlijsten, aangaande de basisbehoeften, omgeving en persoonlijke groei/welbevinden, zijn afgenomen bij een grote groep mensen. Je gaat de data van een combinatie van vragenlijsten analyseren.

Wie zoeken we?

Studenten met interesse in de zelfdeterminatietheorie en affiniteit met kwantitatieve methoden (SPSS).

Begeleider(s):

Elian de Kleine