PM16

Technologie in de geestelijke gezondheidszorg. Hoe kijken behandelaren hier tegenaan?

Type opdracht (ma/ba): ma

In– of extern: intern

Hoeveel studenten mogelijk? 1

Zelf data verzamelen (ja/nee)? ja

Type onderzoek (kwal/kwant/literatuurstudie): Kwalitatief

 

Achtergrondinformatie:

De geestelijke gezondheidszorg (GGZ) is volop in beweging. Daarin zijn in ieder geval twee belangrijke trends te ontdekken. 1) er komt meer nadruk op zelfmanagement te liggen. 2) deze zelfmanagement wordt in toenemende mate gefaciliteerd door technologie zoals e-mental health en persuasieve technologie, sensortechnologie en mobiele coaching, toepassing van APPs et cetera. Wat is nu het belang van technologische ontwikkelingen in de zorg? Dit maakt eigen regie van de patiënt mogelijk die bepaalt welke technologie wanneer wordt toegepast, de betaalbaarheid en de toegankelijkheid van de zorg verbetert, het sluit aan bij het nieuwe werken (organisatie van de zorg en communicatie binnen de zorg, maar ook inhoud van de zorg kan hierdoor veranderen). En ondanks dat de 1e generatie technologie (online zelfhulpprogramma) al wel zijn opmars heeft gemaakt binnen de GGZ is 2e generatie technologie (bv.Virtual reality exposure therapy bij sociale angst) nog niet geïntegreerd.

Om de implementatie van dergelijke ontwikkelingen goed te laten verlopen, is het van belang deze ontwikkelingen te laten aansluiten bij de behoefte van de gebruiker (onder andere de behandelaren) van groot belang. Een eerste inventarisatie naar de behoefte en kijk op deze ontwikkelingen van behandelaren binnen de geestelijke gezondheidszorg is daarom van groot belang.

Korte beschrijving van het onderzoek:

Korte literatuurstudie naar de toepassingen van technologie in de Geestelijke gezondheidszorg. En daarnaast een door middel van evaluatieve interviews de attitude van de behandelaren ten opzichte van deze ontwikkelingen inventariseren. De specifieke methode kan nader bepaald worden

Meer informatie? o.a. http://www.nivel.nl/technologie-in-de-zorg-en-ehealth

Wie zoeken we?

Een student die;

-De samenwerking kan zoeken met behandelaren

-Affiniteit heeft met kwalitatief onderzoek

-Nieuwsgierig naar de combinatie technologie in de GGZ.

Wat bieden we?

-

De kans om klinisch toegepast onderzoek te doen binnen het complex trauma team van St. Dimence Almelo.

Begeleider: 1e begeleider: L .Christenhusz 2e begeleider: ? (contactpersoon)