PM16

Persoonlijke ervaringen en interpretatie bij het invullen van psychologische vragenlijsten: Existential Anxiety Questionnaire (EAQ (DV)

Type opdracht (Ba/Ma): Master

In –of extern?: Intern

Omvang (10 EC / 30 EC): 10 EC

Hoeveel studenten mogelijk? 1 of 2

Type onderzoek: Kwalitatief

Opdrachtomschrijving:

Met het menselijk bestaan zijn een aantal algemene beperkingen gegeven, zoals de tijdelijkheid (dood), isolement (beperkt zijn tot je eigen ervaringswereld), verantwoordelijkheid (zelf steeds moeten kiezen en niet weten wat de uitkomst van de keuzes zal zijn) en zinloosheid (het ontbreken van een vooraf gegeven systeem van zingeving). Over het algemeen zijn mensen goed in staat om deze beperkingen te hanteren. Soms lukt dat minder goed en dat kan een aanleiding zijn voor het ontstaan van psychopathologie.

In 2004 ontwikkelde C. Weems een vragenlijst op basis van de theorie van P. Tillich; the Existential Anxiety Questionnaire. Deze lijst is toegepast bij volwassen en adolescenten en is vertaald in Chinees, Pools en Slovaaks. Er is toestemming gekregen om deze lijst te vertalen in het Nederlands en dit is inmiddels uitgevoerd volgens een forward backward procedure. Daarnaast is de lijst uitgebreid met een aantal aanvullende items zodat deze beter aansluit bij gangbare modellen. De volgende stap in de adaptatie voor de Nederlandse populatie is een pretesting procedure met als doel duidelijk te krijgen welke associaties de items oproepen bij een Nederlandse populatie en of deze overeenkomen met de oorspronkelijke bedoeling van de lijst. Daarnaast moet duidelijk worden hoe belastend het is om de lijst in te vullen. De afgelopen periode is de lijst al uitgetest bij 8 personen (masterthese opdracht) en momenteel vindt nog een test bij 5 personen (patiënten met angstklachten) plaats. Het is de bedoeling om de lijst op basis van deze eerste ervaringen te verbeteren en dan de nieuwe versie opnieuw uit te testen bij een kleine groep respondenten.

Onderzoeksvraag

In hoeverre voldoet de (verbeterde) EAQ (DV) voor afname bij een Nederlandse populatie?

Methode

Toepassing van TSTI (Thee Step Test Interviewing) voor pretesting van de EAQ (DV). Dit houdt in; afname van de lijst bij ca. 10 proefpersonen die representatief zijn voor de beoogde populatie. Observatie van de respondent tijdens het invullen (en hardop nadenken) en een aanvullend interview.

De totale afname duurt ca 45 minuten per respondent.

Weems, C. F., N. M. Costa, et al. (2004). "Paul Tillich's theory of existential anxiety: A preliminary conceptual and empirical examination." Anxiety Stress and Coping 17(4): 383-399.

Wie zoeken we?

Een (of twee) student(en) met goede gespreksvaardigheden in de Nederlandse taal en affiniteit met kwalitatieve analyses. Motivatie om zelf respondenten te benaderen via het eigen netwerk en daarbij te streven naar representativiteit voor de algemene bevolking.

Begeleider(s):

Mw. Dr. Elian de Kleine

Dhr. Drs. Vincent van Bruggen

Meer info: v.vanbruggen@utwente.nl