PM16 - VGGNET - Onderzoek narratieve therapie bij mensen met verstandelijke beperkingen en psychische problemen

PM16 - VGGNET: Onderzoek narratieve therapie bij mensen met verstandelijke beperkingen en psychische problemen

Type opdracht Ma

In –of extern Extern: standplaats Warnsveld

Max aantal studenten 1

Zelf data verzamelen Ja, je draagt bij aan lopende dataverzameling

Type onderzoek Kwalitatief en kwantitatief onderzoek

Opdrachtomschrijving:

Achtergrond:

Er bestaan weinig goed onderzochte interventies voor psychische problemen van mensen met verstandelijke beperkingen. Hoewel psychische problemen bij hen veelvuldig voorkomen lijkt deze groep buiten de boot te vallen. Interventies die in de GGZ gebruikt worden sluiten vaak niet goed aan op het niveau van deze groep en in de zorg voor mensen met verstandelijke beperkingen ontbreekt de expertise voor behandeling van psychische problematiek vaak. “Wie ben ik?” is een interventie die speciaal voor deze doelgroep ontwikkeld is. De interventie is gebaseerd op principes van de narratieve therapie en de life review therapie en heeft bijzondere aandacht voor het vaak moeilijke levensverhaal.

Onderzoeksvraag:

Welke verbeteringen in klachten en positief psychologisch functioneren kunnen worden vastgesteld met cliënten met verstandelijke beperkingen en psychische problemen, die deelnemen aan de interventie “wie ben ik?” Hoe ervaren deze cliënten de interventie?

Methode: Je draagt bij aan de dataverzameling van het onderzoek door het afnemen van vragenlijsten en interviews.

Wie zoeken we?

Deze opdracht is alleen bedoeld voor studenten die stage lopen bij de VGGNET.

Wat bieden we?

De opdracht is gekoppeld aan de stage.

Meer info?:

Janny Beernink (VGGNet) j.beernink@ggnet.nl

Begeleider:

Gerben Westerhof