PM15

Inzet van e-health binnen GGZ: focusgroep.

Type opdracht (ma/ba): Ma

In– of extern?: extern

EC (10 of 30EC) In overleg

Hoeveel studenten mogelijk? 1 / 2

Zelf data verzamelen (ja/nee)? Ja

Type onderzoek (kwal/kwant/literatuurstudie): Kwalitatief

 

Opdrachtbeschrijving:

 

Hoewel de ontwikkelingen binnen e-health heel snel gaan en er veel nieuwe applicaties beschikbaar zijn, blijkt de implementatie hiervan binnen de GGZ achter te blijven. Hiervoor zijn verschillende redenen aan te voeren. Binnen de regio Hanzestreek van Dimence willen we meer zicht krijgen op factoren die kunnen bijdragen aan een doorbraak in de implementatie van e-health. Hierbij willen we niet bij de kant van de aanbieders beginnen maar juist bij die van de primaire gebruikers. Het is de bedoeling om in een of meerdere focusgroepen in gesprek te gaan met patiënten over ervaringen en verwachtingen met betrekking tot e-health; Welke (mogelijke) meerwaarde zien patiënten in de toepassing van e-health? Daarbij vatten we e-health op als een breed begrip, dus ook het gebruik van apps, serious gaming, beeldbellen, virtual reality therapy etc.

Wie zoeken we?

Een student die;

-Interesse heeft in e-health en op creatieve wijze kan kijken naar de toepassing hiervan.

-Goed kan afstemmen met diverse betrokkenen en in staat is rekening te houden met diverse partijen en tegelijk een eigen plan uit te werken.

Begeleider: 1e begeleider: ? 2e begeleider: ? V. van Bruggen (contactpersoon)