PM15

Op Verhaal Komen: Zijn schrijfstijl en inhoud van de e-mails gerelateerd aan effecten en adherentie?

Type opdracht: Ma

In –of extern?: intern

Omvang (10 EC / 30 EC): 10 / 30 EC

Hoeveel studenten mogelijk? 3 studenten 10 EC, of 1 student 30 EC

Type onderzoek: kwantitatief

Opdrachtomschrijving:

Deze opdracht is gebaseerd op onderzoek naar de zelfhulpcursus Op verhaal komen. Uit onderzoek is gebleken dat de zelfhulpcursus Op Verhaal Komen effectief is in het verminderen van depressieve klachten en het bevorderen van positieve geestelijke gezondheid (welbevinden). In de zelfhulpcursus Op Verhaal Komen wordt gebruik gemaakt van integratieve reminiscentie (life-review). Integratieve reminiscentie is een laagdrempelige methodiek, specifiek ontwikkeld voor volwassenen in de tweede levenshelft, waarin deelnemers herinneringen ophalen en hun leven evalueren. Er wordt actief gezocht naar alternatieven voor levensverhalen die ten grondslag liggen aan de depressie. De cursus is bedoeld voor 40+ers met lichte tot matige depressieve klachten.

Aan de hand van een hulpboek werkten deelnemers zelfstandig de cursus door. Zij werden hierbij begeleid door een counselor via e-mail. Wekelijks stuurde de deelnemer een A4 met opdrachten die hij of zij graag wilde bespreken met de counselor, waarop de counselor feedback gaf op een afgesproken dag.

In deze opdracht doe je onderzoek naar de relatie tussen deze emails en de effecten van, of adherentie aan van de cursus Op Verhaal Komen. Je maakt hierbij gebruik van de software Linguistic Inquiry and Word Count. Met behulp van deze software krijg je een dataset van percentages functiewoorden, inhoudswoorden en emotiewoorden die voorkomen in de emails. In je these onderzoek je de relatie tussen deze schrijfstijl en inhoudswoorden met de effecten van de cursus op depressieve klachten of welbevinden, of met de adherentie van de deelnemer aan de cursus.

Begeleider(s):

Dr. Sanne Lamers