PM14

Implementatie beeldbellen bij team psychose Almelo

Type opdracht (ma/ba): Ma

In– of extern?: extern

EC (10 of 30EC) In overleg

Hoeveel studenten mogelijk? 1 / 2

Zelf data verzamelen (ja/nee)? Ja

Type onderzoek (kwal/kwant/literatuurstudie): Kwalitatief

 

Opdrachtbeschrijving:

 

Team psychose van Dimence, Almelo zal de komende tijd een organisatorische verandering doormaken en gaan werken volgens de FACT methodiek. In andere regio’s van Dimence is al ervaring opgedaan met beeldbellen met patiënten. Team psychose wil deze methodiek ook gaan inzetten voor de eigen patiënten en is benieuwd naar ervaringen en eventuele aandachtspunten. De verdere uitwerking van deze opdracht zal tot stand komen in overleg met de afdeling. Te verwachten valt dat een aantal patiënten en eventueel ook behandelaren geïnterviewd zullen worden met betrekking tot hun ervaringen met beeldbellen.

Wie zoeken we?

Een student die;

-Goede contactuele vaardigheden heeft en affiniteit heeft met mensen met meer ernstige psychiatrische klachten.

-Goed kan afstemmen met diverse betrokkenen en in staat is rekening te houden met diverse partijen en tegelijk een eigen plan uit te werken.

Begeleider: 1e begeleider: ? 2e begeleider: ? V. van Bruggen (contactpersoon)