PM14 - SAXION - De betekenis van autobiografische reflectie in het hoger onderwijs

PM14 - SAXION: De betekenis van autobiografische reflectie in het hoger onderwijs

Type opdracht Ma

In –of extern Extern: standplaats Enschede

Max aantal studenten 1

Zelf data verzamelen Nee

Type onderzoek Kwalitatief en kwantitatief onderzoek

Opdrachtomschrijving:

Achtergrond:

Binnen minor Spirit gaan studenten van Saxion hun levensverhaal op papier zetten en hun spiritualiteit (door)ontwikkelen. Er wordt gewerkt middels de methode Op verhaal komen (Bohlmeijer en Westerhof, 2010). De methode wordt aangevuld middels coaching gesprekken met medestudenten en creatieve schrijfopdrachten tijdens de lessen. Doel is dat de student zich bewust wordt van de constructie van zijn identiteit en op grond daarvan persoonlijke (spirituele) en professionele ontwikkelingsvraagstukken formuleert en uitwerkt. Spiritualiteit wordt hier omschreven als in verbinding staan met anderen, reflecteren en dienen (van waarden en normen) (Bloom, 2011).

Onderzoeksvraag:

We willen onderzoeken of de beide vakken hebben bijgedragen aan de persoonlijke groei en de professionele groei van de studenten en op welke wijze deze eventuele groei heeft plaatsgevonden.

Methoden:

Er zijn data verzameld voordat de minor werd aangeboden er erna. Verschillende vragenlijsten meten de spiritualiteit en het psychosociaal functioneren van de studenten (persoonlijke groei, depressieve klachten en positieve geestelijke gezondheid). Ook zijn enkele open vragen gesteld die de professionele vaardigheden in het omgaan met zingevingsvragen onderzoeken.

Wie zoeken we?

Een student met affiniteit met inhoudsanalyse en kwantitatieve methoden.

Meer info?:

Monique Engelbertink (Saxion), m.m.j.engelbertink@saxion.nl

Begeleider:

Gerben Westerhof