PM13

Onderzoek naar de expressie van emoties bij het ophalen van herinneringen

Type opdracht (Ba/Ma): MA
In –of extern?: Intern, i.s.m. Human-Media-Interaction
Omvang: 10 EC
Zelf data verzamelen? Nee
Hoeveel studenten mogelijk? Max 4
Type onderzoek: kwantitatief of kwalitatief onderzoek

Opdrachtomschrijving:

Achtergrond: De expressie van emoties in taal is een belangrijke voorwaarde om betekenis te kunnen geven aan ervaringen. Het meeste onderzoek dat de effecten van emotionele expressie op de psychische en lichamelijke gezondheid heeft aangetoond heeft zich echter gericht op de verbale expressie van emoties. In dit onderzoek willen we zowel de verbale als de nonverbale expressie van emoties onderzoeken. Hierbij maak je gebruik van al verzamelde data, waarin deelnemers voor een camera hebben verteld over verschillende positieve en negatieve emotionele herinneringen.

Onderzoeksvraag: In samenspraak met de docent stel je een specifieke onderzoeksvraag op. Daarbij kan gedacht worden aan vragen als: Op welke manier hangen de verbale en nonverbale expressie van emoties bij het ophalen van herinneringen aan persoonlijke ervaringen samen? In hoeverre zijn persoonlijke eigenschappen van mensen, zoals hun emotioneel bewustzijn of hun geestelijke gezondheid hierbij van belang?

Methode: De data voor dit onderzoek zijn al verzameld. In samenwerking met Human Media Interaction moet de nonverbale expressie van emoties nog worden geanalyseerd. Naast het video- en audiomateriaal, hebben de deelnemers vragenlijsten ingevuld over hun persoonlijkheid, mate van alexithymie, en over de levendigheid en emotionele waarde van hun herinneringen.

In deze groepsopdracht draag je bij aan de analyse van de emotionele expressie bij het ophalen van herinneringen. Hierbinnen zijn meerdere onderzoeksvragen mogelijk. Iedere student schrijft op basis van een eigen onderzoeksvraag de bachelorthese.

Wie zoeken we? Studenten met interesse in emotionele expressie en analyse daarvan.

Begeleider: wordt nader bepaald