PM12

PERSPECTIEVEN VAN PROFESSIONALS OP TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN IN ZORGTECHNOLOGIE

Type opdracht: MA

In –of extern?: Intern

Meerdere studenten mogelijk? Ja (2 a 4 studenten)

Zelf data verzamelen? Ja

Type onderzoek: Kwalitatief

Achtergrondinformatie

We leven in een samenleving waarin technologische ontwikkelingen steeds sneller gaan. Door de ontwikkeling van internettoepassingen, mobiele applicaties, digitalisering, robots, en technologische zorginnovaties verandert de samenleving. In de zorg hebben technologische ontwikkelingen ook grote invloed op het werk en de identiteit van professionals. Zo worden bijvoorbeeld robots ontwikkeld die de professional werk uit handen nemen door huishoudelijke of andere routinematige taken te verrichten. E-health applicaties nemen een steeds grotere rol in naast of als vervanging van real-life contact tussen hulpverlener en client. Ook worden allerlei monitoring systemen ontwikkeld waarmee continue data worden verzameld over de gezondheid van mensen. Wat betekenen deze ontwikkelingen voor het werk van professionals in de zorg? Welke technologische ontwikkelingen zien zij als waarschijnlijk of aannemelijk binnen de komende tien jaar? Welke ontwikkelingen zien zij als gevaarlijk of risicovol en welke als verbetering van de kwaliteit van zorg en van hun werk?

Korte beschrijving van het onderzoek

In deze opdracht ga je professionals in de zorg interviewen over hun visie op toekomstige technologische ontwikkelingen en hoe die van invloed zijn op hun werk en identiteit. Je verzamelt de data samen met mede-studenten zodat een grotere steekproef gerealiseerd kan worden. Daarna gaat iedere student met een eigen onderzoeksvraag aan de slag. Deze wordt in onderling overleg bepaald waarbij het inbrengen van eigen ideeen over mogelijke theoretische kaders, afbakening van de doelgroep (jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg, ouderenzorg, etc.) en de soort technologie (persuasive technologie, mobile technology, e-health, lab-on-a-chip, robotica, etc.) wordt aangemoedigd.

Startdatum: Februari 2014.

Als je geïnteresseerd bent in deze opdracht, neem dan contact op met de GG mastercoördinator

Wie zoeken we?

Studenten die graag zelf data willen (leren) verzamelen en bereid zijn zich (zelfstandig) in te zetten om mensen te werven voor het onderzoek. Eigen inbreng om het onderzoeksdesign te optimaliseren wordt op prijs gesteld. Kennis van het softwareprogramma Atlas-ti (of de bereidheid om met dit programma te leren werken tijdens het afstudeertraject) is vereist.

Wat bieden we?

De kans om bij te dragen aan een groter onderzoeksprogramma van de faculteit (technology4people) vanuit het perspectief van de narratieve psychologie. De kans om bij te dragen aan praktisch relevant onderzoek gericht op het in kaart brengen van risico’s, mogelijkheden en keuzes die bepalend zijn voor de zorg van de toekomst.

Meer info?: Anneke Sools a.m.sools@utwente.nl

Begeleider: Anneke Sools