PM12

Wat is de effectiviteit van het online trainingsprogramma Dit is jouw leven bij leerkrachten en medewerkers van basisscholen?

Type opdracht: Ma

In –of extern?: Intern

Hoeveel studenten mogelijk? 1 x 10 EC

Type onderzoek: Kwantitatief

Opdrachtomschrijving:

Het Positief Educatief Programma (PEP) wordt vanaf komend schooljaar opgestart en heeft als doelstelling het welbevinden en de persoonlijke groei van leerlingen in het basisonderwijs op schoolbreed niveau te vergroten. Eén van de onderdelen van de implementatie van het PEP is dat alle leerkrachten en medewerkers van de twee deelnemende basisscholen het online trainingsprogramma Dit is jouw leven doorlopen. Dit is een positief psychologisch programma bestaande uit acht lessen met daarin informatieve teksten en oefeningen gericht op het versterken van veerkracht en welbevinden van volwassenen. Het doel van het aanbieden van deze training binnen het PEP is tweeledig: aan de ene kant is het doel om het welbevinden, werkplezier, creativiteit en betrokkenheid van de leerkrachten zelf te bevorderen en tegelijkertijd is het doel daarmee ook om de motivatie en inspiratie van de leerkrachten voor de toepassing van PEP bij de leerlingen te vergroten.

Deze opdracht richt zich op het eerste onderdeel en je zult dus onderzoeken of Dit is jouw leven effectief is als het gaat om het vergroten van veerkracht en welbevinden van de leerkrachten en overige deelnemende medewerkers.

Wie zoeken we?

Een zorgvuldige student met affiniteit voor positieve psychologie

Interne begeleiders:

Nader te bepalen