PM12

NARRATIEVE TOEKOMSTVERBEELDING EN GEESTELIJKE GEZONDHEID

Type opdracht: MA

In –of extern?: Intern

Meerdere studenten mogelijk? Ja (3 totaal)

Omvang: 10 EC maar indien gewenst uitbreidbaar naar 30 EC (in overleg).

Zelf data verzamelen? Optioneel

Type onderzoek: Mixed-method (kwalitatief en kwantitatief)

Achtergrondinformatie

In deze opdracht participeer je in lopend onderzoek van Anneke Sools in het levensverhalenlab van de Universiteit Twente. Het levensverhalenlab is het Nederlandse kenniscentrum op het terrein van narratieve psychologie en geestelijke gezondheid. Het onderzoek richt zich op het onderzoeken en ontwerpen van toepassingen vanuit de narratieve psychologie om een bijdrage te leveren aan een persoonsgerichte benadering in de geestelijke gezondheidszorg. Een van de instrumenten die wordt gebruikt in narratieve interventies is de brief vanuit de toekomst. Dit is een oefening waarin via de verbeelding van de toekomst reflectie op het leven wordt gestimuleerd. Deze oefening is een concretisering van narratieve toekomstverbeelding, gedefinieerd als: het verbeelden van de toekomst door middel van verhalen, waarbij geanticipeerde of verwachte gebeurtenissen tot een betekenisvol geheel worden gesmeed.

Voor meer informatie over het onderzoek zie: http://www.levensverhalenlab.nl/site/Toekomstverhalen/Toekomstverhalen/ en www.utwente.nl/lifestorylab

Korte beschrijving van het onderzoek

In de psychologie is pas recent expliciete aandacht ontstaan voor de rol van toekomstverbeelding, het meeste onderzoek en theorie was daarvoor op het verleden gericht. Hoewel er steeds meer aanwijzingen zijn dat toekomstverbeelding helpt om de geestelijke gezondheid te bevorderen, is nog weinig bekend over de psychologische processen die daarbij werkzaam zijn. In dit onderzoek worden de temporeel-psychologische processen die ten grondslag liggen aan een specifieke vorm van toekomstverbeelding, narratieve toekomstverbeelding, nader onderzocht door een analyse van psychologische functies en de temporele dimensie. Daarbij wordt een bestaand analysemodel gebruikt en verder genuanceerd en gevalideerd in een reeds bestaande dataset van 492 brieven van Duitse en Nederlandse deelnemers (niet-klinische populatie), en een kleinere dataset van 43 brieven van een groep psychiatrische patiënten (klinische populatie).

Startdatum: begin februari 2014.

In dit onderzoek zijn 3 deelopdrachten mogelijk:

1.

Prospectie en retrospectie in narratieve toekomstverbeelding (validering van 2 temporele typen: vooruitblikkend en terugblikkend) en de relatie met welbevinden

2.

Hoop en optimisme in vooruitblikkende typen narratieve toekomstverbeelding in de klinische groep (validering van 2 temporele typen: vooruitblikkend en terugblikkend)

3.

Subjectieve tijd in narratieve toekomstverbeelding in de niet-klinische groep (validering van 3 aspecten van subjectieve tijd: snelheid, tijdshorizon, en temporele oriëntatie).

Als je geïnteresseerd bent in deze opdracht, neem dan contact op met de GG mastercoördinator Martine Veehof (E-mail: m.m.veehof@utwente.nl of tel. 053-489 6059).

Wie zoeken we?

Een student met goed analytisch vermogen en een zorgvuldige werkwijze, die in februari direct van start wil gaan om de eerste periode samen aan de analyse te werken (doel hiervan is interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van de analyse bevorderen en tijd te besparen om daarna vanuit goede basis met de eigen onderzoeksvraag verder te werken). Kennis van het softwareprogramma Atlas-ti is vereist (of de bereidheid om met dit programma te leren werken tijdens het afstudeertraject).

Wat bieden we?

Een heleboel interessante brieven liggen klaar om geanalyseerd te worden.

De kans om bij te dragen aan vernieuwend, fundamenteel onderzoek op het gebied van de narratieve psychologie en de geestelijke gezondheidszorg.

Meer info?: Anneke Sools a.m.sools@utwente.nl

Begeleider: Anneke Sools