PM12 - De ontwikkeling van levenstevredenheid in relatie tot persoonlijkheidstrekken en welbevinden

PM12 - De ontwikkeling van levenstevredenheid in relatie tot persoonlijkheidstrekken en welbevinden

Type opdracht: Ma

In –of extern?: Intern

Max aantal studenten 1

Zelf data verzamelen? Nee

Type onderzoek: Kwantitatief

Opdrachtomschrijving:

Sinds de opkomst van de positieve psychologie, komt er steeds meer aandacht voor het meten van welbevinden. Veel onderzoek naar welbevinden is cross-sectioneel, waarbij op één meetmoment wordt gekeken naar de correlatie van welbevinden met andere aspecten. Dit onderzoek maakt gebruik van een longitudinale dataset, waarbij je de ontwikkeling van levenstevredenheid over tijd onderzoekt.

Levenstevredenheid geeft op een globale manier weer hoe tevreden we zijn met ons leven op verschillende terreinen en wordt gezien als een onderdeel van ons subjectief welbevinden. In tegenstelling tot aspecten zoals geluk en positieve gevoelens, wordt levenstevredenheid gezien als een meer cognitieve inschatting van ons welbevinden. Maar hoe stabiel of veranderlijk is onze levenstevredenheid? En hangt deze stabiliteit of verandering samen met onze persoonlijkheidstrekken of met andere aspecten van welbevinden?

In dit onderzoek maak je gebruik van een grote bestaande dataset (LISS-panel; ongeveer 8000 deelnemers), waarin de levenstevredenheid van de deelnemers gedurende vijf jaar elk jaar is gemeten met behulp van de Satisfaction With Life Scale (SWLS; Pavot & Diener, 1993). Daarnaast zijn enkele andere vragenlijsten afgenomen, waaronder persoonlijkheidskenmerken (IPIP), positief en negatief affect (PANAS) en een aantal losse items naar levenstevredenheid.

Je onderzoekt de ontwikkeling van levenstevredenheid over tijd, in relatie tot andere persoonskenmerken.

Wie zoeken we?

Een student met affiniteit voor kwantitatieve analyses in SPSS.

Begeleider:

Dr. Sanne Lamers