PM11

Shine+ - effectiviteit van een interventie om zingevende participatie te stimuleren.

Type opdracht: Ma

In– of extern?: Extern, begeleiding intern

EC? 30EC

Hoeveel studenten mogelijk? 1

Zelf data verzamelen? Ja

Type onderzoek: Kwantitatief

Dit is een externe opdracht, met interne begeleiding.

Shine+ (shineplus.nl) is een sociale onderneming en lid van Social Enterprise NL. Met positieve psychologie als basis, richt Shine+ zich op het in beweging krijgen van mensen. Hierbij staat de mens centraal. Het gaat om de weg naar zingevende participatie in de samenleving vanuit de wens en het potentieel van de mens zelf. Shine+ werkt in opdracht van de overheid (sociale diensten), UWV en de geestelijke gezondheidszorg zoals Molemann Tieles centrum de Brouwerij te Amsterdam.

Door te investeren in het welzijn van de mens kunnen ook resultaten geboekt worden op het gebied van participatie en/of betaald werk. De ervaring van Shine+ is dat deelnemers - met of zonder een fysieke/geestelijke beperking - die een jaar meedoen met de projecten van Shine zich veel rustiger, ontspannender en gelukkiger voelen. Ze hebben veel meer zin om te leven, zijn dankbaarder en willen een bijdrage leveren aan de samenleving. Vele mensen stoppen of verminderen hun medicijngebruik en gaan uiteindelijk minder vaak naar de dokter.

Deze ervaringen zijn echter nog niet getoetst en kwantitatief uitgedrukt. Doel van deze opdracht is enkele metingen uit te zetten en de verzamelde data daarna te analyseren, zodat de effectiviteit van het werk van Shine+ kan worden bekeken. Dit kan onder andere worden uitgedrukt in waarde aan schadelastbeperking voor de samenleving.

Een stagevergoeding van 300 – 400 euro is mogelijk.

Wie zoeken we? Zelfstandige studenten die in staat zijn werk voor een externe opdrachtgever te voldoen. Dit betekent o.a. zelfstandig keuzes maken in studieopzet en dataverzameling, een balans vinden in je tijdsinvestering, goed communiceren met de opdrachtgever, op en neer reizen naar Shine enz. Hier staat een mooie leerervaring in het externe veld van de positieve psychologie tegenover.

Begeleider: Jan Walburg en (nader te bepalen)