PM10

iShared – Positief Psychologische Ontwerpeisen voor een ondersteunend online platform voor kwetsbare mensen

Type opdracht: Ma

In– of extern?: Extern, begeleiding intern

EC? 10 EC, 30 EC mogelijk

Hoeveel studenten mogelijk? 2

Zelf data verzamelen? Ja

Type onderzoek: Literatuuronderzoek

Achtergrond

De literatuur studie is in het kader van de ontwikkeling van iShared. iShared wordt een ondersteunend online platform dat kwetsbare mensen met psychische beperking en/of verslaving helpt te herstellen van een chronische ziekte. iShared ondersteunt cliënten om de regie over hun leven te herpakken, nieuwe sociale contacten te leggen en om te participeren als volwaardig burger in de samenleving. Dit is een (ontwikkel)uitdaging. De kwetsbare mensen waar iShared zich op richt zijn namelijk langdurig zorgafhankelijk (gemaakt); hebben vaak veerkracht- en motivatieverlies; hebben vaak beperkte sociale- en communicatieve vaardigheden; èn hebben vaak een beperkte sociale omgeving om hen te helpen.

Wetenschappelijk onderzoek

Vanuit een drietal dissertaties blijkt bovendien dat participatie van kwetsbare mensen moeilijk tot stand komt. Linders (2010) concludeert dat door onze cultuur van zelfredzaamheid, mensen het moeilijk vinden om hulp te vragen en dat zij schroom hebben om aangeboden hulp te accepteren. Deze schroom voelen mensen, die kunnen ondersteunen, goed aan en daardoor willen ze hun hulp ook niet opdringen. Door deze wederzijdse verlegenheid omzeilen mensen liever de buren en wenden zich tot anonieme hulpverleners. Jager-Vreugdenhill (2012) schrijft in haar proefschrift dat buren onderling regels hanteren voor de manier waarop ze met elkaar omgaan. ‘De geldende regels hebben vooral betrekking op het handhaven van een goede sfeer en bepaalde familiariteit of vertrouwdheid in de publieke ruimte die de buren delen.’ De regels leggen juist beperkingen op aan de toegang van de buren tot elkaars private ruimte waarvan onderlinge zorg en ondersteuning deel uit maken. Recent constateert Bredewold (2014) dat in de wijk ‘elkaar helpen, voor elkaar zorgen en bij elkaar over de vloer komen’ niet zo veel voorkomt en waar het gebeurt de kans op problemen groot is. Er ontstaan wel contacten, maar die blijven meestal licht en oppervlakkig.

Doelstelling

Bepaal vanuit de literatuur relevante en deugdelijke ontwerpeisen voor een (1) Herstel of (2) Eigen Kracht ondersteunend online platform waarvan de essentie is dat:

1.

herstel komt voort uit zingeving en hoop;

2.

herstel is gebaseerd op het nemen van verantwoordelijkheid, regie en initiatief van de cliënt zelf;

3.

herstel wordt ondersteund door de sociale omgeving: familie, vrienden, buren, lotgenoten, verenigingen, kerk, etc.;

4.

herstel betekent participeren in sociale netwerken;

5.

herstel betekent wederkerigheid in sociale relaties en vinden van nieuwe sociale rollen;

6.

herstel verloopt via unieke paden en omvat het hele leven.

Vraagstelling

1.

Wat zijn de condities waaronder een (1) Herstel of (2) Eigen Kracht ondersteunend online platform ontwikkeld en geëxploiteerd wordt?

2.

Wat zijn de bevorderende en belemmerende factoren?

Omdat dit een externe opdracht is, is een stagevergoeding mogelijk.

Wie zoeken we? Studenten die zowel affiniteit hebben met positieve psychologie, als met het ontwerpen van nieuwe technologie. In het kader van de systematische review is secuur en systematisch kunnen werken een voorwaarde.

Begeleider: Jan Walburg en (nader te bepalen)