PM10 - Redenen van deelname aan de online cursus Op Verhaal Komen

PM10 - Redenen van deelname aan de online cursus Op Verhaal Komen

Type opdracht: Ma

In –of extern?: Intern

Max aantal studenten 1

Zelf data verzamelen? Nee

Type onderzoek: Kwalitatief & kwantitatief

Opdrachtomschrijving:

Achtergrondinformatie

Depressie vormt een belangrijk gezondheidsprobleem. De belangrijkste risicofactor voor het ontwikkelen van een depressieve stoornis is de aanwezigheid van lichte tot matige psychische klachten. Door middel van preventie kan een belangrijke bijdrage worden geleverd aan het terugdringen van het aantal nieuwe cases.

Uit internationaal onderzoek blijkt dat integratieve reminiscentie (life-review) tot afname van depressieve klachten leidt en waarschijnlijk ook tot afname van andere psychische klachten, zoals angst. Integratieve reminiscentie is een laagdrempelige methodiek, specifiek ontwikkeld voor volwassenen in de tweede levenshelft, waarin deelnemers herinneringen ophalen en hun leven evalueren. Er wordt actief gezocht naar alternatieven voor levensverhalen die ten grondslag liggen aan de depressie.

De Universiteit Twente heeft de online cursus Op Verhaal Komen (OVK) ontwikkeld. OVK is gebaseerd op het zelfhulpboek ‘Op verhaal komen’ en maakt gebruik van integratieve reminiscentie (life-review). De interventie bestaat uit zes lessen, verdeeld over drie delen:

1. Je autobiografie;

2. De verhalen van je leven;

3. Wijsheid in je leven.

OVK is effectief gebleken in het verminderen van psychische klachten en het vergroten van welbevinden. De online variant van de cursus is nieuw en kan thuis in eigen tijd worden uitgevoerd.

Korte beschrijving van het onderzoek

Begin 2013 is een gerandomiseerd, gecontroleerd onderzoek van start gaan, waarin werd onderzocht wat de effecten zijn van de online cursus. Hierin werden 3 groepen met elkaar vergeleken:

1. De individuele online cursus met email begeleiding van een counselor

2. De online groepscursus met ondersteuning van lotgenoten in groepen van vier personen

3. Een wachtlijst controlegroep

Van begin april t/m eind juni 2013 zijn 59 deelnemers gerandomiseerd in één van deze groepen. Zij hebben voor aanvang van de cursus diverse vragenlijsten ingevuld, waaronder een aantal open vragen naar de reden dat zij willen deelnemen aan de cursus, de klachten waarvoor zij willen deelnemen aan de cursus, en wat deze klachten betekenen voor hun leven. In deze masterthese ga je onderzoeken met welke redenen en klachten deelnemers zich hebben aangemeld voor de cursus, en breng je dit in verband met hun geestelijke gezondheid. Daarvoor zijn diverse vragenlijsten afgenomen, zoals vragenlijsten naar de mate van depressieve klachten, positieve geestelijke gezondheid, ego-integriteit, mastery en vitaliteit.

Wie zoeken we?

Een student met affiniteit voor zowel kwalitatieve als kwantitatieve analyses.

Begeleider:

dr. Sanne Lamers