PM1 - Werving, deelname en uitval bij psychosociale interventies rond het thema kanker

PM1 - Werving, deelname en uitval bij psychosociale interventies rond het thema kanker

Type opdracht: Ma

In –of extern?: Intern

Meerdere studenten mogelijk? Nee

Zelf data verzamelen? Nee

Type onderzoek: Literatuuronderzoek

Opdrachtomschrijving:

Kanker is een ingrijpende ziekte, niet alleen voor de persoon die erdoor wordt getroffen, maar ook voor zijn of haar naasten. Partners van kankerpatiënten moeten vaak toezien hoe hun geliefde lijdt, krijgen te maken met veranderende rollen binnen het gezin, moeten optreden als mantelzorger, en/of zullen ook eigen leven en toekomst zien veranderen. Onderzoeken hebben laten zien dat bij een deel van deze groep psychische problemen kunnen ontstaan. Ondanks deze problematiek, is het aanbod van psychologische interventies voor partners van kankerpatiënten nog beperkt. In de afgelopen jaren zijn er wel wat interventies ontwikkeld voor koppels (voor patiënten en hun partners), maar hier wordt nog weinig gebruik van gemaakt. Het stelt zich de vraag waarom mensen hier nog weinig gebruik van maken. Welke voorspellers zijn er voor deelname aan een psychosociale interventie?

In dit onderzoek ga je proberen middels een literatuuronderzoek inzicht te krijgen in aspecten zoals:

-

Hoe worden deelnemers voor psychosociale interventies rond het thema kanker geworven?

-

Hoeveel mensen nemen deel aan deze interventies

-

Hoe groot is de uitval?

Wie zoeken we?

Voor dit onderzoek zoeken we een gemotiveerde masterstudent die niet bang is om de literatuur in te duiken en zelfstandig te gaan werken.

Meer info?

Voor meer info kun je terecht bij Nadine Köhle (053 4892092; n.kohle@utwente.nl) of bij Stans Drossaert (053 489 6049; C.H.C.Drossaert@utwente.nl)

Begeleider:

Dr. Stans Drossaert en Nadine Köhle

Extra:

Literatuurtips: Northouse, L. L., Katapodi, M. C., Song, L., Zhang, L., & Mood, D. W. (2010). Interventions with Family Caregivers of Cancer Patients: Meta‐Analysis of Randomized Trials. CA: a cancer journal for clinicians, 60(5), 317-339.

Zie ook de website van het promotieproject: “Psychologische distress in partners van kankerpatiënten: effectiviteit van een online zelfhulpinterventie” http://www.utwente.nl/gw/pgt/oz/kohleonderzoeksproject.docx/