PM09

Meta-analyse positieve schoolinterventies

Type opdracht (Ba/Ma): MA

In –of extern?: Intern

Omvang (10 EC / 30 EC): 10 EC (uitbreiding naar 20 EC mogelijk)

Hoeveel studenten mogelijk? 1 of 2

Type onderzoek: kwalitatief en kwantitatief onderzoek

Opdrachtomschrijving:

Achtergrond: Binnen de positieve psychologie zijn de afgelopen tien jaar interventies gericht op het vergroten van welbevinden en veerkracht van leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs. Er zijn inmiddels ruim 20 onderzoeken gedaan naar de effecten van deze interventies. Een student van de Radboud Universiteit heeft deze onderzoeken tot 2 jaar geleden bij elkaar gebracht en geëvalueerd in een meta-analyse. In deze opdracht ga je daarmee verder. We maken eerst een update door het verzamelen van recente onderzoeken. Vervolgens selecteer je de onderzoeken die voldoen aan de inclusiecriteria. Je haalt de relevante data uit elk onderzoek en deze voer je in bij het bestaande databestand. Met het programma Comprehensive Meta-analyse voer je meta-analyses uit en moderator-analyses.

Wie zoeken we?

Dit is een uitdagend onderzoek waarbij affiniteit met methodologie van onderzoek en statistiek een vereiste is.

Begeleider: Dr. Sanne Lamers en Prof.dr. Ernst Bohlmeijer