PM08

Uitgeverij DaVinci: Een systematische review naar de betekenis en het meten van een positief klassenklimaat op basisscholen

Type opdracht: Ma

In –of extern?: Extern

Hoeveel studenten mogelijk? 2 x 10 EC of 1 x 30 EC

Zelf data verzamelen? Ja (systematische review)

Type onderzoek: kwalitatief

Opdrachtomschrijving:

De uitgeverij DaVinci ontwikkelt nieuwe lesmethodes voor groep 1 tot en met groep 8 van het basisonderwijs. Het onderwijs wordt hierbij aangeboden in thema’s, waarbij alle kerndoelen in een samenhangend geheel worden behandeld. Leerkrachten geven geen aparte vakken zoals aardrijkskunde en geschiedenis, maar bieden dit aan rond een thema. Hierbij wordt er gebruik gemaakt van realistisch materiaal, zoals wol en specerijen, om alle zintuigen te prikkelen. Omdat elk thema van diverse kanten wordt bekeken, kan ieder kind vanuit zijn eigen interesse, talent en niveau aanhaken. Zo doet ieder kind mee waardoor ook binnen de klas verbondenheid ontstaat. Binnen deze methode en visie van DaVinci is een positief klassenklimaat belangrijk als voorwaarde om te kunnen leren. In deze opdracht voer je, in opdracht van de uitgeverij DaVinci, een systematische review uit naar positieve aspecten van het klimaat en de sfeer in de klas. Hoe kunnen we een positief klassenklimaat operationaliseren en welke meetinstrumenten zijn er beschikbaar om een positief klassenklimaat te meten?

De opdracht sluit hiermee aan op recente ontwikkelingen binnen de positieve psychologie.

Wie zoeken we?

Een zorgvuldige student met affiniteit voor positieve psychologie bij kinderen.

Meer informatie?

www.uitgeverijdavinci.nl

Interne begeleiders:

Nader te bepalen