PM06

NARRATIEVE TOEKOMSTVERBEELDING EN WELBEVINDEN

Type opdracht: MA

In –of extern?: Intern

Meerdere studenten mogelijk? Ja (2 per deelopdracht, 8 totaal)

Zelf data verzamelen? Optioneel (alleen indien tijdig een haalbaar plan daartoe wordt ingediend)

Type onderzoek: Mixed-method (kwalitatief en kwantitatief)

Achtergrondinformatie

In deze opdracht participeer je in lopend onderzoek van Anneke Sools in het levensverhalenlab van de Universiteit Twente. Het levensverhalenlab is het Nederlandse kenniscentrum op het terrein van narratieve psychologie en geestelijke gezondheid. Het onderzoek richt zich op het onderzoeken en ontwerpen van toepassingen vanuit de narratieve psychologie om een bijdrage te leveren aan een persoonsgerichte benadering in de geestelijke gezondheidszorg. Een van de instrumenten die wordt gebruikt in narratieve interventies is de brief vanuit de toekomst. Dit is een oefening waarin via de verbeelding van de toekomst reflectie op het leven wordt gestimuleerd. Deze oefening is een concretisering van narratieve toekomstverbeelding, gedefinieerd als: het verbeelden van de toekomst door middel van verhalen, waarbij geanticipeerde of verwachte gebeurtenissen tot een betekenisvol geheel worden gesmeed.

Voor meer informatie over het onderzoek zie: http://www.levensverhalenlab.nl/site/Toekomstverhalen/Toekomstverhalen/ en www.utwente.nl/lifestorylab

Korte beschrijving van het onderzoek

Hoewel er steeds meer aanwijzingen zijn dat toekomstverbeelding helpt om de geestelijke gezondheid te bevorderen, is nog weinig bekend over de psychologische processen die daarbij werkzaam zijn. In dit onderzoek worden de temporeel-psychologische processen die ten grondslag liggen aan een specifieke vorm van toekomstverbeelding, narratieve toekomstverbeelding, nader onderzocht. Daarbij worden bestaande analysemodellen gebruikt en verder genuanceerd en gevalideerd in een reeds bestaande dataset van 492 brieven van Duitse en Nederlandse deelnemers (niet-klinische populatie), en een kleinere dataset van 43 brieven van een groep psychiatrische patiënten (klinische populatie).

Startdatum: September 2014.

In dit onderzoek zijn 4 deelopdrachten mogelijk, waarbij de mogelijkheid bestaat om een vergelijkende analyse te doen tussen de klinische en niet-klinische groep:

1.

Hoop in narratieve toekomstverbeelding en de relatie met welbevinden

2.

Episodische en semantische toekomstverbeelding en de relatie met welbevinden

3.

Reminiscentie-gerelateerde functies van toekomstverbeelding en de relatie met welbevinden

4.

Kwaliteit en aard van de verbeelding in narratieve toekomstverbeelding en de relatie met welbevinden

Als je geïnteresseerd bent in deze opdracht, neem dan contact op met de GG mastercoördinator

Wie zoeken we?

Studenten met goed analytisch vermogen en een zorgvuldige werkwijze. Bereidheid om in tweetallen het eerste deel van de analyse te doen. Kennis van het softwareprogramma Atlas-ti (of de bereidheid om met dit programma te leren werken tijdens het afstudeertraject).

Wat bieden we?

Een heleboel interessante brieven liggen klaar om geanalyseerd te worden.

De kans om bij te dragen aan vernieuwend, fundamenteel onderzoek op het gebied van de narratieve psychologie en de geestelijke gezondheidszorg.

Meer info?: Anneke Sools a.m.sools@utwente.nl

Begeleider: Anneke Sools