PM06

Kosteneffectiviteit EMH interventies bij angst- en stemmingsklachten

Type opdracht (Ba/Ma): Master

In –of extern?: Extern

Omvang (10 EC / 30 EC): 10 EC

Hoeveel studenten mogelijk? 1 a 2

Type onderzoek: Kwantitatief. Data-analyse

Opdrachtomschrijving:

In de afgelopen jaren is binnen de GGZ instelling Dimence onderzoek gedaan naar de effectiviteit van E-health interventies. De opzet van dit onderzoek is nog bescheiden, maar de eerste resultaten zijn wel veelbelovend; de interventies lijken even effectief als FTF behandelingen. Onduidelijk is echter wat de kosteneffectiviteit is van de toegepaste interventies. Herstellen patienten sneller met EMH? Hoeven behandelaren minder tijd te investeren in een EMH behandeling? De bestaande dataset kan worden gebruikt als een opstap naar de beantwoording van deze vragen. Daarbij zal het onder andere van belang zijn om de betrouwbaarheid van de data te controlleren; Klopt de dataset (die uitgaat van de tijdsregistratie in elektronische agenda’s) met de daadwerkelijke tijdsinvestering van behandelaren? Welke andere factoren spelen een rol als het gaat om kosteneffectiviteit?

Wie zoeken we?

Een of twee studenten met sterke affiniteit met EMH en kwantitatief onderzoek. Zelfstandigheid en flexibiliteit zijn voor dit onderzoek van groot belang.

Begeleider(s): nader te bepalen

Meer info: v.vanbruggen@utwente.nl