PM05

Titel: Interviewstudie over de effecten van de Geluksroute bij eenzame, kwetsbare mensen

Type opdracht (Ba/Ma): Master PPT

In –of extern?: Intern

Omvang (10 EC / 30 EC): 10 EC

Hoeveel studenten mogelijk? 1 student

Type onderzoek: Kwalitatief onderzoek

Opdrachtomschrijving: In het kader van een RCT over de effecten van de Geluksroute wordt een kleiner onderzoek gedaan naar de ervaring van de mensen die de interventie afgerond hebben. De Geluksroute is een interventie vanuit de positieve psychologie waar eenzame mensen met multiple, vaak chronische gezondheidsproblemen (lichamelijk en/of psychisch) hun passie vinden en een activiteit uitvoeren die op deze passie aansluit. Aangezien het meestal om mensen met een lage sociaal-economische status gaat krijgen ze hiervoor eenmalig 500€. Het doel van de interventie is om het welbevinden van deelnemers te verhogen.

De taak van de student is het om ongeveer zeven interviews met oud deelnemers van de Geluksroute te voeren van rond één uur. Hiervoor moet eerst een interviewschema worden uitgewerkt, afspraken met deelnemers worden gemaakt en de interviews worden gevoerd en getranscribeerd. Dan moet een inhoudsanalyse worden uitgevoerd.

In de interviews gaat het over de ervaringen die de deelnemers hebben gemaakt, over de effecten die de interventie op hun leven had. Er wordt gevraagd in hoeverre de Geluksroute hun gevoel van welbevinden, autonomie, competentie en verbondenheid heeft beïnvloed en welke rol de relatie met de consulent hierbij heeft gespeeld.

Wie zoeken we? We zijn op zoek naar een gemotiveerd student met interesse in de positieve psychologie en met uitstekende gespreksvaardigheden. Jij vind het leuk en kunt het aan om interviews met zeer kwetsbare mensen te voeren. Graag een motivatiebrief en CV opsturen, er worden sollicitatiegesprekken gevoerd.

Begeleider(s): 1ste begeleider Laura Weiss

2de begeleider Gerben Westerhof