PM05

Mobiele interventies voor de geestelijke gezondheid, de app ‘Geen Paniek’

Type opdracht : Master

In –of extern?: Intern (mogelijk in combinatie met stage)

Omvang (alleen voor Ma: 10 EC / 30 EC): beide mogelijk

Hoeveel studenten mogelijk? 1 á 2

Type onderzoek (kwalitatief / kwantitatief): beide

Opdrachtomschrijving:

Uit onderzoek blijkt dat de groepscursus ‘Geen Paniek’ effectief is in het verminderen van paniekklachten en dat de positieve effecten ook op langere termijn aanhouden. Verder blijkt uit onderzoek dat de cursus uitvoerbaar is in een instelling voor de geestelijke gezondheidszorg en dat deze goed wordt ontvangen door cursisten.

Met moderne technologie is het mogelijk een mobiele versie van de cursus te maken (als app. voor de mobiele telefoon). Dit biedt de mogelijkheid de interventie directer in de praktijk toe te passen, de cursist heeft namelijk steeds de beschikking over de cursus met de interventies (adviezen, oefeningen, tips, etc.). Deze mogelijkheid kan de effectiviteit van de interventie doen toenemen. Tevens kan door de nieuwe toepassing het bereik van de cursus toenemen zodat meer mensen hiervan profiteren. Mogelijk is het ook gebruiksvriendelijker.

Van de student wordt verwacht:

- een literatuurstudie te doen naar het gebruik en de effectiviteit van apps voor de geestelijke gezondheid

- een pilotstudie te doen naar de toepassing en effecten van de mobiele versie van de cursus ‘Geen Paniek’.

Wie zoeken we?

Studenten die zich willen verdiepen in het gebruik van app’s ter bevordering van de geestelijke gezondheid, zelfstandig en integer kunnen werken. Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.

Begeleider(s):

Dr. Peter Meulenbeek en (nader te bepalen).