PM03

Interviewstudie over de effecten van de Geluksroute bij eenzame, kwetsbare mensen

Type opdracht (Ba/Ma): Master PPT

In –of extern?: Intern

Omvang (10 EC / 30 EC): 10 EC

Hoeveel studenten mogelijk? 2 studenten

Type onderzoek: Kwalitatief onderzoek

Opdrachtomschrijving: In het kader van een studie over de effecten van de Geluksroute wordt een kwalitatief onderzoek gedaan naar de ervaring van de mensen die de interventie afgerond hebben. De Geluksroute is een interventie vanuit de positieve psychologie waar eenzame mensen met vaak chronische en multiple gezondheidsproblemen (lichamelijk en/of psychisch) hun passie vinden en een activiteit uitvoeren die op deze passie aansluit. Aangezien het meestal om mensen met een lage sociaal-economische status gaat krijgen ze hiervoor eenmalig 500€. Het doel van de interventie is om het welbevinden van deelnemers te verhogen.

De taak van de student is het om ongeveer zes tot acht interviews van rond een uur met deelnemers van de Geluksroute te voeren, die het onderzoek hebben afgerond. Hiervoor moet eerst een interviewschema worden uitgewerkt, afspraken met deelnemers worden gemaakt en de interviews worden gevoerd en getranscribeerd. Dan moet een inhoudsanalyse worden uitgevoerd.

In de interviews gaat het over de ervaringen die de deelnemers hebben gemaakt, over de effecten die de interventie op hun leven had. Er wordt gevraagd in hoeverre de Geluksroute hun gevoel van welbevinden, autonomie, competentie en verbondenheid heeft beïnvloed en welke rol de relatie met de consulent hierbij heeft gespeeld.

Als er niet voldoende deelnemers bereid zijn om aan een interview deel te nemen kan met een andere methode aanvullend onderzoek gedaan worden naar de werkwijze van de Geluksroute.

Wie zoeken we? We zijn op zoek naar twee zeer gemotiveerde studenten met interesse in de positieve psychologie en met uitstekende gespreksvaardigheden. Goede beheersing van de Nederlandse taal is een vereiste. Jij vindt het leuk en kunt het aan om interviews met zeer kwetsbare mensen te voeren. Er worden sollicitatiegesprekken gevoerd.

Begeleider(s): 1ste begeleider Laura Weiss

2de begeleider Gerben Westerhof