PM03

Positieve en negatieve ervaringen met online interventies gebaseerd op Acceptance and Commitment Therapy (ACT) en/of Expressief Schrijven (EW)

Type opdracht (Ba/Ma): Ma

In –of extern?: Intern

Omvang (10 EC / 30 EC): 10 EC

Hoeveel studenten mogelijk? 2-4

Type onderzoek: kwalitatief of mixed method design

Omschrijving opdracht

Tussen februari 2012 en maart 2013 is bij de vakgroep Psychologie, Gezondheid en Technologie een grootschalige effectstudie uitgevoerd naar de effecten van een online zelfhulpcursus op basis van Acceptance & Commitment Therapy (ACT). Aan deze studie namen 238 volwassen met chronische pijn uit de algemene Nederlandse populatie deel. Om de effecten van de zelfhulpcursus te kunnen bekijken zijn deelnemers random verdeeld over 3 groepen: een experimentele groep (ACT-groep; n=82), een minimale interventie controle groep (n=79), en een wachtlijst controle groep (n=77).

Deelnemers in de ACT groep volgden gedurende 9-12 weken de online cursus ‘Leven met pijn’, gebaseerd op ACT. ACT is een derde generatie gedragstherapie waarin inzichten uit de gedragstherapie, cognitieve gedragstherapie en mindfulness-based therapieën worden geïntegreerd. Bij ACT ligt de nadruk niet op pijn­controle, maar op doen wat ertoe doet in het leven ondanks pijn en beperkingen. Centraal uitgangspunt is dat veel lijden wordt veroorzaakt door pogingen om pijnlijke ervaringen en emoties te vermijden. Daarom is ACT een krachtige therapievorm bij chronische pijn. Het is niet mogelijk om pijn te vermijden, sterker nog: chronische pijnklachten blijven mede in stand of verergeren door pogingen pijn te vermijden. Voor herstel of verbetering van functioneren is het noodzakelijk dat patiënten deze vermijdings­strategieën opgeven en zich richten op de waardevolle zaken van hun leven.

Deelnemers in de minimale interventiegroep volgden gedurende 9-12 weken de online cursus Expressief schrijven (ES), gebaseerd op de methode van Pennebaker (1997). In deze cursus werden de deelnemers aangemoedigd om regelmatig te schrijven over negatieve (ervaren) emoties. De gedachte achter ES is dat expressief schrijven kan helpen om moeilijke ervaringen te accepteren en verwerken.

Naast het meten van de effecten van beide interventies op verschillende proces- en uitkomstvariabelen, is de deelnemers bij de post-meting gevraagd naar de drie meest en minst gewaardeerde onderdelen van de interventie (voor zowel de ACT als de ES interventie). De these bestaat uit het kwalitatief analyseren van de meest en/of minst gewaardeerde onderdelen van de interventies. Tevens bestaat de mogelijkheid de resultaten van de kwalitatieve analyse te relateren aan de effectiviteit van de interventies.

Wie zoeken we?

Studenten met affiniteit met kwalitatief onderzoek en een goede beheersing van de Nederlandse taal.

Begeleider(s):

Dr. Martine Veehof