PM02

Evaluatie van gebruikerservaringen bij de online zelfhulpinterventie Haal meer uit je leven met pijn in de 1ste lijn.

Type opdracht (Ba/Ma): Ma

In –of extern?: Intern

Omvang (10 EC / 30 EC): 10 EC

Hoeveel studenten mogelijk? 2

Type onderzoek: kwalitatief

Opdrachtomschrijving:

Tussen februari 2012 en maart 2013 is bij de vakgroep Psychologie, Gezondheid en Technologie een grootschalige effectstudie uitgevoerd naar de effecten van de online zelfhulpcursus Haal meer uit je leven met Pijn’. De cursus is gebaseerd op Acceptance & Commitment Therapy (ACT). Aan deze studie namen 238 volwassen met chronische pijn uit de algemene Nederlandse populatie deel. Om de effecten van de zelfhulpcursus te kunnen bekijken zijn deelnemers random verdeeld over 3 groepen. 82 deelnemers ontvingen de ACT-interventie, 79 deelnemers volgden een alternatieve cursus (Expressief Schrijven, ES), en 77 deelnemers stond gedurende 6 maanden op een wachtlijst.

Het programma blijkt effectief, zowel op aspecten van pijn als op psychisch functioneren en beperkingen.

ACT is een derde generatie gedragstherapie waarin inzichten uit de gedragstherapie, cognitieve gedragstherapie en mindfulness-based therapieën worden geïntegreerd. Bij ACT ligt de nadruk niet op pijn­controle, maar op doen wat ertoe doet in het leven ondanks pijn en beperkingen. Centraal uitgangspunt is dat veel lijden wordt veroorzaakt door pogingen om pijnlijke ervaringen en emoties te vermijden. Daarom is ACT een krachtige therapievorm bij chronische pijn. Het is niet mogelijk om pijn te vermijden, sterker nog: chronische pijnklachten blijven mede in stand of verergeren door pogingen pijn te vermijden. Voor herstel of verbetering van functioneren is het noodzakelijk dat patiënten deze vermijdings­strategieën opgeven en zich richten op de waardevolle zaken van hun leven.

We willen het programma nu gaan toepassen in 1ste lijns fysio- en oefentherapiepraktijken. De gedachte is dat mensen minder vastlopen in vermijding van pijnklachten wanneer ze al snel nadat de pijnklachten zijn ontstaan vaardigheden leren om met pijn toch waardevolle activiteiten te ondernemen. Fysio- en oefentherapeuten merken vaak op dat hun pijnpatiënten meer nodig hebben dan een louter fysieke aanpak, maar missen de programma’s die zijn gericht op gedragsverandering. Haal meer uit je leven met pijn, kan daarin voorzien. Als eerste stap willen we de ervaringen van gebruikers onderzoeken. Er is een groep van geïnteresseerde fysio-/oefentherapeuten die een koste training ontvangen. Daarna zoekt iedere therapeut die het programma doorlopen. Na afloop worden zowel de patiënten als de fyio-/oefentherapeut geïnterviewd.

Wie zoeken we?

Twee tot drie masterstudenten met affiniteit met kwalitatief onderzoek, goede beheersing van de Nederlandse taal en affiniteit met of kennis van ACT.

Begeleider(s):

Prof. dr. Karlein Schreurs en (nader te bepalen)