PM01

Counseling gedurende een online zelfhulp interventie voor chronische pijn: Analyseren van wekelijks e-mail contact tussen begeleider en cursist

Type opdracht: Ma

In –of extern?: Intern

Hoeveel studenten mogelijk? 2

Type onderzoek: kwalitatief

Opdrachtomschrijving:

Tussen februari 2012 en maart 2013 is bij de vakgroep Psychologie, Gezondheid en Technologie een grootschalige effectstudie uitgevoerd naar de effecten van een online zelfhulpcursus op basis van Acceptance & Commitment Therapy. De cursus, genaamd Haal meer uit je leven met Pijn, is aangeboden tussen februari en juni 2012. Aan deze studie namen 238 volwassen met chronische pijn uit de algemene Nederlandse populatie deel.

ACT is een derde generatie gedragstherapie waarin inzichten uit de gedragstherapie, cognitieve gedragstherapie en mindfulness-based therapieën worden geïntegreerd. Bij ACT ligt de nadruk niet op pijn­controle, maar op doen wat ertoe doet in het leven ondanks pijn en beperkingen. Centraal uitgangspunt is dat veel lijden wordt veroorzaakt door pogingen om pijnlijke ervaringen en emoties te vermijden. Daarom is ACT een krachtige therapievorm bij chronische pijn. Het is niet mogelijk om pijn te vermijden, sterker nog: chronische pijnklachten blijven mede in stand of verergeren door pogingen pijn te vermijden. Voor herstel of verbetering van functioneren is het noodzakelijk dat patiënten deze vermijdings­strategieën opgeven en zich richten op de waardevolle zaken van hun leven.

Om de effecten van de zelfhulpcursus te kunnen bekijken zijn deelnemers random verdeeld over 3 groepen. 82 deelnemers ontvingen de ACT-interventie, 79 deelnemers volgden een alternatieve cursus (Expressief Schrijven, ES), en 77 deelnemers stond gedurende 6 maanden op een wachtlijst.

Gedurende de cursus werden deelnemers in de ACT- als ES-conditie wekelijks ondersteund met e-mail contact met een persoonlijk begeleider. Elke week hadden de deelnemers de mogelijkheid een bericht te sturen naar hun begeleider. Vervolgens kregen zij elke week feedback van hun begeleider. Dit contact was bedoeld ter ondersteuning en coaching gedurende het doorlopen van de zelfhulp interventie. Alle geschreven en ontvangen e-mails zijn beschikbaar.

De thesis bestaat uit het kwalitatief analyseren van de e-mails van begeleiders in de ACT-interventie om antwoord te geven op de vraag in hoeverre de e-mails van begeleiders consistent zijn met het ACT-model. Van februari tot juli 2014 hebben twee studenten een codeerschema ontwikkeld. Dit schema gebruik je in de huidige opdracht. Het onderzoek kan bijdragen aan het bijstellen van de training van begeleiders in vervolgstudies met e-mail counseling.

Wie zoeken we?

Studenten met goede beheersing van de Nederlandse taal en affiniteit met kwalitatief onderzoek en ACT.

Begeleider:

Nader te bepalen.