PM01

Counseling gedurende een online zelfhulpinterventie gebaseerd op Acceptance & Commitment Therapy (ACT) voor chronische pijn: ACT consistent?

Type opdracht (Ba/Ma): Ma

In –of extern?: Intern

Omvang (10 EC / 30 EC): 10 EC

Hoeveel studenten mogelijk? 2

Type onderzoek: kwalitatief

Opdrachtomschrijving:

Tussen februari 2012 en maart 2013 is bij de vakgroep Psychologie, Gezondheid en Technologie een grootschalige effectstudie uitgevoerd naar de effecten van een online zelfhulpcursus op basis van Acceptance & Commitment Therapy. De cursus, genaamd ‘Haal meer uit je leven met Pijn’, is aangeboden tussen februari en juni 2012. Aan deze studie namen 238 volwassen met chronische pijn uit de algemene Nederlandse populatie deel.

ACT is een derde generatie gedragstherapie waarin inzichten uit de gedragstherapie, cognitieve gedragstherapie en mindfulness-based therapieën worden geïntegreerd. Bij ACT ligt de nadruk niet op pijn­controle, maar op doen wat ertoe doet in het leven ondanks pijn en beperkingen. Centraal uitgangspunt is dat veel lijden wordt veroorzaakt door pogingen om pijnlijke ervaringen en emoties te vermijden. Daarom is ACT een krachtige therapievorm bij chronische pijn. Het is niet mogelijk om pijn te vermijden, sterker nog: chronische pijnklachten blijven mede in stand of verergeren door pogingen pijn te vermijden. Voor herstel of verbetering van functioneren is het noodzakelijk dat patiënten deze vermijdings­strategieën opgeven en zich richten op de waardevolle zaken van hun leven.

Om de effecten van de zelfhulpcursus te kunnen bekijken zijn deelnemers random verdeeld over 3 groepen. 82 deelnemers ontvingen de ACT-interventie, 79 deelnemers volgden een alternatieve cursus (Expressief Schrijven, ES), en 77 deelnemers stond gedurende 6 maanden op een wachtlijst.

Gedurende de cursus werden deelnemers in zowel de ACT- als ES-conditie wekelijks ondersteund met e-mail contact met een persoonlijk begeleider. Elke week hadden de deelnemers de mogelijkheid een bericht te sturen naar hun begeleider. Vervolgens kregen zij elke week feedback van hun begeleider. Om goede begeleiding te kunnen geven kregen de begeleiders in de cursus 2x 2 uur training in het werken met ACT.

De thesis bestaat uit het kwalitatief analyseren van de e-mails van de deelnemers en de begeleiders, met een focus op de begeleiding. Waren de geschreven e-mail berichten van de begeleiders ACT-consistent? En heeft dit eventueel invloed gehad op de effecten die de cursus had voor een deelnemer?

Door het beantwoorden van deze vragen kunnen we meer grip krijgen op wat er gedurende behandeling op afstand gebeurt, en bekijken of een korte training in het werken met ACT voldoende handvatten biedt om goede ondersteuning te bieden.

Wie zoeken we?

Twee masterstudenten met affiniteit met kwalitatief onderzoek, goede beheersing van de Nederlandse taal en affiniteit met of kennis van ACT. Het eerste deel van het onderzoek betreft groepswerk. Start van het onderzoek is daarom in februari.

Begeleider(s):

Dr. Martine Veehof en prof. dr. Karlein Schreurs