PB9 - Onderzoek naar de invloed van karakteristieken van consulenten uit zorg en welzijn op de mate van geluksgericht werken

PB9 - Onderzoek naar de invloed van karakteristieken van consulenten uit zorg en welzijn op de mate van geluksgericht werken

Type opdracht: Ba

In –of extern?: Intern

Max aantal studenten 1

Zelf data verzamelen? Nee

Type onderzoek: Kwantitatief

Opdrachtomschrijving:

Achtergrond:

In het kader van een promotieonderzoek naar de effecten van de Geluksroute, een interventie die erop doelt het welbevinden van eenzame mensen te vergroten, wordt ook naar de uitvoerders van de interventie gekeken: Consulenten, die in de zorg of welzijnssector werken, zoals maatschappelijke werkers, ouderenadviseurs of sociaal psychiatrische verpleegkundigen. Deze consulenten worden getraind in het geluksgericht werken. Tijdens de training vullen zij een vragenlijst in. Hier wordt gekeken naar demografische variabelen, zoals geslacht, leeftijd, opleiding, culturele achtergrond en werkveld. Ook worden er vragen gesteld over werk-karakteristieken, zoals werkervaring en werkomstandigheden. Verder worden bevlogenheid en werktevredenheid onderzocht. Jouw taak is om uit te zoeken of er variabelen zijn die beïnvloeden hoe geluksgericht de consulenten zijn ingesteld en of ze al geluksgericht werken.

Onderzoeksvraag:

Zijn er karakteristieken die invloed hebben op de mate van geluksgericht werken?

Methoden:

De data van de vragenlijsten wordt beschikbaar gesteld. Met de SPSS bestand ga je aan de slag en kijkt of er variabelen zijn, die invloed hebben op de mate van geluksgericht werken.

Wie zoeken we?

We zoeken een bachelor student die graag met SPSS werkt en een interesse in de positieve psychologie en arbeids- en organisatiepsychologie heeft.

Meer info?:

Neem contact op met Laura Weiss, l.weiss@utwente.nl, Tel.: 053 – 489 3913

Begeleider:

Eerste begeleider: Laura Weiss, tweede begeleider: Gerben Westerhof

Extra:

Voor informatie over de Geluksroute, kijk op de site: www. geluksbudget.nl